Historiskt teaterprojekt på Malmö museer

Elever spelar teater.

Det är en svart kväll i början av februari. Snålblåsten viner runt vallgraven. Marschallernas ljus kastar fladdrande skuggor upp över slottets gamla tegelväggar. På borggården står fullt av folk, som stampar för att hålla värmen, medan de väntar på att bli insläppta i Borgstugan. Därnere pågår förberedelserna inför kvällens fest, som Jörgen Kock är värd för. Eller…?

Just nu byter eleverna i åk. 3 om till sina scenkläder, samt testar akustik och entréer inför den föreställning, som strax ska gå av stapeln. Det är 2 stycken åk. 3 som kommer att spela pjäs direkt efter varandra, denna ruggiga februarikväll. Båda klasserna spelar samma pjäs, som är en odyssé över Malmös historia. Tidigare på dagen och dagen innan har båda klasserna spelat upp sina pjäser i Ribersborgsskolans aula för totalt 13 klasser från Ribersborgsskolan och Fridhemsskolan. Med hjälp av 4 gycklare, som berättar, kommenterar och för handlingen framåt gör vi nedstamp i 900-talet, 1200-talet och 1500-talet. Vi får bland annat möta vikingar, köpmän och fiskargummor. Men vi får även stifta bekantskap med Jörgen Kock och Gustav Vasa. Gustav Vasa var på besök i Malmö 1524, f ö den sista gången i sitt liv då han reste utomlands. Malmöbesöket höll på att ta en ände med förskräckelse, då Gustav Vasa drog kniv mot en man ur den tyska Hansan. Den tyske köpmannen kom dock undan med livet i behåll, men enligt Gustav Vasa själv, så blev denne man så rädd så han ”både gret och flepade” (grät och hulkade). Allt enligt museipedagog Thomas Persson.

Elever spelar teater.

Samarbete mellan Malmö museer och Barnkulturenheten

Det hela är ett samarbetsprojekt mellan museipedagog Thomas Persson, från Malmö museer, teaterpedagog Anna Rasegård, från Barnkulturenheten, samt klass 3 A på Fridhemsskolan och klass 3 B på Ribersborgsskolan. Thomas har tidigare, under rundvandring på museet, försett de båda klasserna med en rejäl dos historiekunskap. En kunskap som dessutom fått sätta sig i kroppen, genom att eleverna tränat in och spelat upp den av Anna specialskrivna teaterpjäsen ”Äventyr i sillens Malmö”.  Förutom att bistå med matnyttiga historiekunskaper, samt en del huvudbonader och scendekor till pjäsen, bistår museet även i samarbete med restaurang Vega med föreställningslokalen Borgstugan. Borgstugan disponeras egentligen av restaurang Vega, men dess krögare Monica lånar tjänstvilligt ut lokalen till dessa skolklassers föreställningar.

Pjäs i historisk miljö

Elevernas ögon lyser av förtjusning över att få spela sin historiska pjäs i en autentisk, historisk miljö. Härnere i det vitkalkade källarvalvet, med anor från 1500-talet, behövs inga kulisser. Miljön är perfekt för ett historiskt skådespel. Och akustiken i detta gamla källarvalv är superb, både för de talade replikerna samt de många sångerna. Sammanlagt är det c:a 175 åskådare som får sig en rejäl historielektion, förmedlad genom skickligt teaterspel, sång och dans. Publiken jublar och applåderar entusiastiskt innan det återigen är dags att ge sig ut i den svarta februarikvällen. Och snart släcks ljuset i Borgstugan för denna gång. Men Thomas och Annas målsättning är att under höstterminen 2016 kunna erbjuda även andra klasser i Malmö Stad samma möjlighet att få spela
teater i denna fantastiska, historiska miljö.

Kommentarer från de berörda lärarna:

Gunilla Feldt, lärare i klass 3 B, på Ribersborgsskolan:

”Samarbetet mellan Thomas (Malmö museer) och Anna (Barnkulturenheten) tillförde något extra till teaterprojektet. Trevligt att ha flera personer att planera med och trevligt att Thomas historiekunskaper tillförde teatern flera fakta. Anna har jag planerat med flera gånger innan och det fungerar alltid mycket bra. Hon är lyhörd för vad vi vill ha med i teatern för att det ska kombineras med det vi jobbar med i klassen. Eleverna tyckte det var mycket spännande att få spela sin teater i den historiska miljön i Borgstugan på museet. De var mycket nöjda med arbetet och vill gärna göra det igen. Detta är ett arbetssätt som jag tycker tillför arbetet i klassen mycket. Barn lär sig på olika sätt. De har olika lärstilar. Det är vår skyldighet att servera barnen olika vägar till kunskap. De minns fakta på olika sätt. Någon minns det de läst, andra det de hört och en tredje variant det de har gjort med kroppen.”

 Anna Lindgren, lärare i klass 3 A på Fridhemsskolan:

”Jag tycker att arbetet med Tema Malmö har fått ytterligare en dimension i och med att vi fick komma till museet och träffa Thomas. Barnen är så vana vid att lyssna på skolans pedagoger, att träffa någon annan gör att de blir sugna på ny kunskap. Det är viktigt under ett arbetsområde att få så många intryck och kunskapskanaler som möjligt. När vi pratar om Malmös historia så är det en del barn som kopplar mycket till besöket på museet.  Sammanfattningsvis så känns det fantastiskt att starta upp ett samarbete med Malmös olika kulturinstitutioner.”

Text och foto: Anna Rasegård, Barnkulturenheten


Vill du veta mer, kan du kontakta: thomas.p.persson@malmo.se eller anna.rasegard@malmo.se