Hitta ditt eget Finland

Det har varit svårt att samla mig själv till ett nytt inlägg. Det finns tusen uppslag, tankar och reflektioner att välja på men ändå har jag inte riktigt kommit loss. För det är inte helt enkelt ska ni veta (åtminstone för mig) att klämma ur sig något som andra förhoppningsvis både väljer att läsa och dessutom får ut någonting av. På sista tiden har jag dock fått några spontant positiva kommentarer i olika sammanhang på det jag skrivit tidigare. Så, jag tackar för det, och tar det som en uppmaning att fortsätta blogga. Och om ingen vill läsa så blir det i alla fall ett bra tillfälle för reflektion och formulering av tankar för min egen del 🙂
Den senaste tiden har jag befunnit mig i min egen utvecklingszon ganska ofta. Jag har själv puttat ut mig i den, känner att jag behöver samla på mig både teori och praktik för att komma vidare i vårt utvecklingsarbete som sker här på Värner Rydénskolan. Det är dags för oss att ta nästa steg, att levla upp oss på vår väg mot bättre resultat. Att bara tänka ”bättre resultat” och ”högre måluppfyllelse” blir ganska krampaktigt efter ett tag har jag märkt. Jag har därför formulerat om det för mig själv till att ”öka lärandet” för våra elever. Om eleverna lär sig bättre når de också bättre resultat och högre måluppfyllelse. Och hur gör vi det då? Jo genom att utveckla och förbättra undervisningen. Vi gör inte det vi gör tillräckligt bra helt enkelt. Eller så gör vi inte riktigt rätt saker. Våra elever lär sig inte tillräckligt mycket för att nå tillräckligt godkända resultat. As simple as that. Och så himla komplext! Som så mycket annat i livet egentligen. Begreppet simplexity finns ju av en anledning och passar ofta in i skolutvecklingens värld vill jag påstå.finland2
Det finns redan de som lyckats vända resultat och av dessa ska man ta lärdom anser jag. Både praktiker och teoretiker, andra rektorer och kollegor och skolforskare som kan ge mig stöd och inspiration i mitt arbete. Förra veckan hade jag förmånen att lyssna på en föreläsning med Michael Fullan i Växjö. Vissa saker föll på plats, andra satte igång nya tankebanor och gav mig också konkreta idéer till min egen verksamhet. På slutet blev jag nog lite ofokuserad men zoomade tillbaka när han pratade om ”Find you own Finland”. Jag har gjort min egen tolkning av det, rätt eller fel, och tänker att vi måste hitta vårt eget framgångskoncept med utgångspunkt i det som andra redan lyckats med. I Sverige, i Malmö, på Värner Rydénskolan. Och vi måste hitta vårt eget Finland inom oss också. Det Finland som betyder stolthet över sitt yrkesval, sin profession och sitt dagliga uppdrag. De finska lärare och skolledare jag mött går rakryggade och stolta, väl medvetna om sin betydelse i mötet med eleven, i klassrummet, på skolan och i samhället. Det ska vi i Sverige, Malmö och på Värner Rydénskolan också göra. Vi har Finland inom oss och jag ser fram emot att vi låter det komma ut och kan börja stoltsera med att Sweden is the new Finland!