Hönan eller ägget? En eftermiddag om kreativitet och estetiskt lärande

Elever spraymålar.
Tid: 12.00-16.30 Lunch ingår
Plats: HIPP Studion Kalendegatan 12
Prioriterade målgrupper: Grundskolornas kulturombud, praktisk-estetiska lärare inom gymnasieskolan
Anmälan: http://malmo.diu.se/konferens/

Tänk dig en förmiddag där möten avlöser varandra. Du förväntas komma med kloka idéer men blir tröttare och tystare för varje kvart. Så avbryts mötena och alla bjuds in till två timmar på Experimentarium. Vad tror du händer med kreativiteten? Hur kommer ni att påverkas under tiden? Vad är ni bättre på efteråt? Vilka verktyg för problemlösning tar ni med er från en sådan dag?

Barn och unga lär sig i leken. De kan inte låta bli att utvecklas… men vi kan inte på förhand säga vad de kommer att lära sig.
Hur kan vi ta vara på lekens inneboende lärkraft så att den ger förutsättningar för elever att nå skolans mål?
Vilka kompetenser utvecklas av lek och skapande? Hur hör lek, skapande och estetiskt lärande egentligen ihop?

Du träffar Erik Hannerz, doktor i sociologi, Lunds universitet som föreläser om drivkrafter hos unga Erik Hannerz på huk i botaniska trädgården.människor, DIY-tänk, aktivitet och engagemang. En resa genom punken och graffitin mot frågor om lärande, integration och inkludering.

Pedagoger som deltagit i Kulturmöten, där kulturombud på skolor i Malmö mött kulturaktörer och reflekterat kring läroplanens utvecklingsområden, berättar om satsningen.

Som avslutning samtalar Ada Berger, konstnärlig ledare för Unga teatern Malmö stadsteater, med Erik Hannerz om vad lek är, och hur den blir en kraft för utveckling.

Vi kommer att ägna dagen åt att lyssna, prata, skapa, utforska, reflektera och vara i leken.

För den som vill finns även möjlighet att under förmiddagen se föreställningen Ägget med Unga Teatern. Det finns ett begränsat antal platser vid två föreställningar: den första kl 9.30 den andra kl 10.45
Boka Ägget genom att skicka ett mejl till: bekey.pettersson@malmo.se

Programmet är ett samarrangemang mellan Kultur i skolan, Pedagogisk Inspiration Malmö och Unga teatern, Malmö Stadsteater.