Hur synliggör vi språket i pedagogiska planeringar?

Bild ur presentation.

I seminarieserien kring pedagogiska planeringar på Pedagogisk Inspiration var det igår dags för den andra träffen. Denna gången hade workshopen fokus på språkets betydelse i de pedagogiska planeringarna. Vi pratade om det sociokulturella perspektivet, där interaktionen och metaspråket spelar stor roll för språk- och ämnesutvecklingen. Det var även fokus på hur lärare behöver planera och genomföra sin undervisning för att gynna språk- och ämnesutvecklingen. På workshopen synliggjordes även likheter mellan bedömning för lärande och språk- och ämnesutvecklande undervisning.  Deltagarna diskuterade frågeställningar utifrån förmågor och språkliga mål. I diskussionen använde vi oss av modellerna, mötas på mitten och EPA.

Text: Marie Brandt