Hyllas de som hyllas bör

Målad och färgglad skylt med
Målad och färgglad skylt med "Fritidshemmets dag".

Andra tisdagen i maj betyder fritidshemmens dag. Verksamheten som står med ena benet på återhämtningens, värdegrundens och de mjuka förmågornas kulle. Men håller balansen genom att komplettera förskoleklass och skola på ett upplevelsebaserat- och lustfyllt sätt.
– Kan man annat än att älska fritids?

Vi ska vara stolta över att vi erbjuder pedagogiskt innehåll av hög kvalitet även före och efter skoltid i Sverige. Det borde vara en självklar vetskap, och det förespråkas också mer nu än för bara några år sedan, att elever inte presterar bra om de inte mår bra. Det är i detta mellanland jag tror fritidshemmet har ett ovärderligt bidrag. En plattform där elever hämtar energi genom sina favoritsysselsättningar samtidigt som pedagogerna agerar vägledare.

En beskrivning likt den ovan är kanske inte alltid rättfärdigad ett fritidshem och visst utmanas vi, likt andra pedagogiska verksamheter, av exempelvis för stora barngrupper och låg behörighet. Detta ska såklart uppmärksammas för att kunna leda till förändring och förbättring.
Men jag tror inte den snabbaste vägen till detta är genom att vi beklagar oss i uppgivenhet, istället bör vi synliggöra det positiva och unika som fritidshemmet står bakom: Lek, kamratskapande och en faktor för hela människans utveckling.

Det förtjänar fritidshemmen, det förtjänar barnen.

Glad fritidshemmens dag!

Text: Timmy Nilsson