I döda datorers sällskap

Fyra barn utforskar en dators mekaniska insida
I död dators sällskap
Fyra barn utforskar en dators mekaniska insida.
I död dators sällskap

”I döda datorers sällskap eller i levande lärares”
Citatet är en rubrik som finns i Leif Ahlsheimers bok ”Bildningsresan” skriven 2004 och tyvärr utgången.  Detta är en bok som är omistlig om man är i bildningsbranschen och dessutom en högst njutbar bok över ämnet med referenser till skildringar av lärande och bildning som överraskar och ger insikter, t. ex. Albert Camus skildring av sin gamle magister.

Citatet ovan tål att fundera över och Ahlsheimer sätter fingret på den brännpunkt som nuets pedagogiska diskussion kretsar kring. Datorer och utbildningsteknologi är döda ting om de inte sätts händerna på skickliga hantverkare, såsom en hammare är värdelös utan snickare.  Med förvärvad kunskap och skicklighet träffar snickaren spiken och IKT blir ett verktyg för lärande.

Förvärvande av kunskap om IKT pågår nu i Malmö i PIM-utbildningen. Den är intressant ur många aspekter. Den innebär förvärvande av kunskaper om verktyg i ett lärande sammanhang och en möjlighet att få sig ett verktyg för att använda kunskaperna.

En annan viktig aspekt är att den är en inkluderande utbildning som omfattar alla de i Malmö stad som arbetar inom förskola och skola. Med den mångfald som finns inom förskolor och skolor är PIM för många oerhört viktig och en gemensam utbildning som alla kan ta del av. Uttrycket ”Haur du sitt Malmue, har du sitt varlden” är högaktuellt trots sin slitenhet. Att ta vara på erfarenheter av PIM och vårda dem nogsamt är en framtidsinvestering.

Att arbeta som PIM-examinator är berikande och man får se många exempel på hur personal inom förskola och skola synliggör sina verksamheter och sina erfarenheter genom digitalt berättande. Med tämligen anspråkslösa verktyg som Photostory och Moviemaker skapas berättelser om lärande med bra dramaturgi. Ett bra exempel är Anette Wästberg på Munkhätteskolan som gjort filmen nedan som PIM 3 uppgift:

Filmen är ett bra exempel på digitalt berättande av hög kvalitet. ” Digital storytelling” är ett begrepp som anknyter historiskt till kulturella former Så kan du köpa Levitra online till bästa pris – ett effektivt potensmedel av interaktivt berättande och det berättande som alltid varit centralt i kulturreproduktion genom tiderna.
Ruben R. Puentedura, annars känd för sin SAMR-modell, har gjort en bra presentation om detta med just ”digital storytelling” som en av drivkrafterna för transformation av undervisningen. Se presentationen nedan:

Puentedura Telling Stories Playing Games

Text: Staffan Hessel