I grevens tid – nycklar till en stads förflutna. Rapport från en lärarfortbildning

Fyra personer pekar åt höger.

Det skånska kulturpedagogiska nätverket Uppsökarna och Skoletjenesten Öresund arrangerade en lärarfortbildning tillsammans i september 2013. I Uppsökarna ingår pedagoger från Malmö Museer, Glimmingehus, Livets Museum i Lund, Fredriksdals museer och trädgårdar, Skånes Hembygdsförbund, Christinehofs Ekopark och Trelleborgs Museum.

De har tidigare arbetat mest på landsbygden, men nu samlades man i Malmö för att borra ner sig i reformationens tidevarv. Hur kan vi läsa stadens landskap och hur kan vi arbeta med staden som läromedel?

Den 26 september kom med solsken och 25 nyfikna lärare från Malmö, Staffanstorp, Sjöbo, Vellinge, Ystad, København, Ballerup och Gentofte. Den gamle danske byen Malmö angår oss alla, men kursens inriktning var att visa på hur man kunde arbeta med en stad, vilken som helst, och det verkade deltagarna ha tagit fasta på.

Vi startade i en sal i det fina gamla Kompanihuset, som Thomas Persson från Malmö Museer gav oss en introduktion till. Helen Lilja från Regionmuseet tog sen vid och berättade om hur och varför nätverket Uppsökarna bildats, att man arrangerade lärarfortbildningar tillsammans, och gärna på uppdrag av skolor. Vill man undersöka sin omgivning under ledning av en arkeolog så är det bra att ringa eller mejla. Helen hade också sammanställt en förteckning på arkiv och andra användbara databaser som delades ut.

Sen blev alla indelade i grupper och tågade iväg till sin första station med respektive ledare.

Station Stortorget: Här tog Ricky Wrentner (från Fredriksdals museer och trädgårdar i Hbg) och Thomas ett nytt grepp på historieundervisningen, då man kopplade ihop den med matematik. Hur beräknade man ytor, avstånd och höjder förr? Var så god och mät! Lite skeptiska miner syntes i början, men allt fler skratt hördes när man stegade runt på torget.

Fyra personer pekar åt höger.

Station Kockska huset – Rosenvingeska huset. Vid Västergatan finns dessa två hus – byggda med tio års mellanrum, det ena kvar i medeltiden, den andra med typiska renässansdrag. Desiree Lennklo (från Christinehofs Ekopark i Brösarp) och Helen lät deltagarna stanna upp och teckna. Vad ser vi då? Vad lyfter vi fram? Diskussion om de två typerna av arkitektur samt husens berättelser.

Station S:t Gertrud. I detta fint bevarade kvarter gav Maria Jiborn (Trelleborgs Museum) och Fredrik Nihlén (Glimmingehus) deltagarna i uppgift att iscensätta en gammal berättelse med hjälp av moderna redskap. Två kvinnor tittar upp.Nyhetssändning från 1500- talet – om en skilsmässa mellan makar som inte varit möjlig innan reformationen, och där Claus Mortensen spelade en aktiv roll. De olika rollerna markerades med hattar från Glimmingehus´ förråd och intervjuerna filmades med en IPad och kan snart ses på Uppsökarna hemsida (se nedan).

Station S:t Petri kyrka. Här möttes vi av Sara Lind (Skånes hembygdsförbund) och Angelica Bondesson (Livets museum i Lund) och berättelser kring religion, liv och död. Vi fick bland annat undersöka Claus Mortensens grav och en historisk medicinsk skrift. Deltagarna fick sen diskutera olika frågor som handlade om hur man kan se det sociala landskapet i och omkring en kyrka – vem ligger begravd var, hur ser deras gravar ut, vilka finner vi inte på kyrkogården? Och hur såg synen på kroppen och sjukdomar ut?

Stengrav i golv.
Foto: Bjørn Matsen

Någonstans mellan alla stationerna vandrade vi ner till restaurangen i Rådhusets källare, åt lunch och samtalade.

När alla arbetspass var avklarade samlades vi utanför det gamla riksbankshuset på Östergatan. Med hjälp av historiska kartor och det vi sett av staden skulle vi nu svara på frågan: var låg Malmös medeltida centrum? Efter en hel del diskuterande kom några fram till svaret: precis där vi stod.

Efter det promenerade vi till Malmö Museer. På vägen gjorde vi ett par olika stopp och fick veta bakgrunden till olika gatunamn, och historien om slottet Malmöhus. Thomas visade sedan Slottet inifrån och vi tittade på vad som faktiskt var kvar från 1500-talet.

Efter allt detta kunskapsinhämtande passade det fint med en avslutande fika på museets restaurang och mer samtal med olika kollegor. Och så utvärderades det. En riktigt innehållsrik och inspirerade dag, tyckte de flesta. Utveckla konceptet, sa någon. Roligt med både danska och svenska lärare, sa en annan. Det sista fann några så roligt att de planerar att starta ett skolsamarbete över sundet.

Kursledningen kan bara instämma, det var roligt, det var inspirerande och vi fortsätter gärna att utveckla vårt koncept!

Massor av lärare står med papperskassar i händerna.Glöm inte – ni kan boka Uppsökarna till er skola.

Kontaktuppgifter finns här

Marianne Bomgren
Skoletjenesten Öresund