Inläsningstjänst – för alla elever i grundskolan

Patrik Forsman.

Läromedlen som används i din skola finns inlästa! Inläsningarna gör att tillgängligheten och likvärdigheten ökar, främst för de elever som har någon form av läs- och skrivsvårigheter men även för alla andra. Vi kommer at titta på hur man enkelt hittar de böcker man vill lyssna på och hur enkelt det är att lyssna på dem via dator, surfplatta eller smartphone.

Patrik Forsmark från Inläsningstjänst berättar mer på Pedagog Malmö Live! den 29 september.
Kl 8.15 – 10.00 på Malmö latinskola och 15.00 – 16.30 på Pauliskolan.