InnoCarneval i förskolan

InnoCarneval i förskolan med yngre barn. Ett projekterande språkligt arbetssätt som skapat stora lärprocesser och nya intresse.

I augusti fick vi på förskolan möjlighet att gå med i ett projekt som heter InnoCarneval. Vi pedagoger försökte läsa på om vad projekt skulle handla om och vi började genast undersöka vilken process vi skulle börja arbeta med. Dock visste vi inte vilka förväntningar vi skulle ha och om vår barngrupp var mogen för en sådan process. Vi arbetar med de yngsta barnen mellan 1-3. Men såklart ville vi pröva och det har gett fantastiska resultat i både barnens undervisning och lärande, men också ny kompetens för oss pedagoger. Vi började med att arbeta med en process som heter ”från jord till bord”. Där har vi arbetat mycket med måltidspedagogik och sepe metoden.

Efter ett tag började barnen själva att fråga hur maten smakade, kändes och luktade. Vi har använt olika metoder för undersökande men framförallt mikroskopsägg. Här har barnen själva kunnat dokumentera sitt lärande och undersökt i förstorad skala hur maten ser ut. I denna process har vi sett att barnen är mer nyfikna och vågar smaka på fler nya smaker. Förskolans utvecklingsområden är barns inflytande genom språkutveckling, digitalt meningsskapande och förskola hem. Här har vi kunnat arbeta parallellt med både nya begrepp, språkförståelse, färg, form och andra uttryckssätt. Vi har också arbetat med olika digitala verktyg och dokumentation på olika sätt. Barnen har också på ett demokratis sätt fått inflytande över verksamhetens innehåll och vi har kunnat arbeta med barnens behov utifrån den läroprocess vi befunnit oss i.

Under processen har vi anpassar miljön för att projektet ska bli mer levande och att barnen ska kunna ta del och utveckla den kompetens de fått. Sprayflaskor med vatten, jord, fröer, och inspirerande dokumentation är några material som barnen använder. Det gläder mig mycket i mitt arbete är när barnen själva börjar att arbeta med planering. Här kan vi se spår i barnens lärande när de själva planerar, sätter frö vattnar. De reflekterar tillsammans över deras läskande och vi kan göra att barnen använder ett nyanserat språk med nya begrepp. Förskolans strävan är också att barnen i framtiden ska ha fått erfarenheter, förståelse och kunskaper inom hållbar utveckling som kan skapa ett intresse för hållbar samhällsutveckling.

Under terminen har barnen bland annat fått pröva experimentera med grönsakerna på olika sätt. Barnen visade stort intresse när de fick sätta rödbetan i mjölk och vatten för att sedan se vad som hände. Vi har gjort chips av olika grönsaker och tillsammans samtalat kring vår smakupplevelse. Planteringen har stått i fokus för alla barn under hela terminen. Barnen har fått dokumentera projektet hemma genom att fotografera grönsaker.

I slutet av terminen började barnen arbeta med de globala målen. Tillsammans undersökte vi olika symboler och texten för att barnen skulle kunna välja ett område att arbeta vidare med. Här fick barnen också på ett demokratiskt arbetssätt rösta och göra sin röst hörd på olika sätt utöver det verbala språket. Hav och Marina blev till slut ett projekt för de lite äldre barnen på avdelningen att arbeta vidare med. Här fick barnen också på ett demokratiskt arbetssätt rösta och uttrycka vad de ville arbeta med. Det ska bli en spännande process att följa under våren och vi ser fram emot att barnen ska på carnevalen i April få synliggöra sin process för andra aktörer som tycker barnens tankar och entreprenörskap om framtiden är lika viktigt för dom som för oss.