Inspirerande berättelser!

Människor sitter runt bord och samtalar.
Workshop på Stadsarkivet under Inspirationsdagen 20 september 2017

20 september samlades en stor skara kulturombud på Panora för att låta sig inspireras kring temat framtidsdrömmar och berättelser. Inspirationsdagen arrangerades av Kulturförvaltningen, barnkulturenheten i samarbete med Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Förmiddagen bjöd på tre externa föreläsare, Manal Masri (regissör), Anna Berg (dramaturg) och Sanna Persson Halápi (skådespelare).

Manal började med att berätta vilka personer som fått henne att våga drömma om sin framtid och framförallt att våga satsa på det hon drömt om. Alla hon nämnde hade varit lärare, handledare eller mentorer. Från lågstadiet till vuxenlivet har hon haft glädjen att möta vuxna människor som sett hennes potential och som ställt krav och uppmuntrat henne att kämpa för att nå dit hon vill. Otroligt upplyftande och inspirerande berättade hon om hur viktiga ni är, alla lärare där ute på skolorna, som möter era elever dagligen och mer än någon annan har möjlighet att påverka dem i deras framtidstro.

Porträtt på tre kvinnor.

Anna gav oss sedan en genomgång om hur vi kan prata om berättelser med våra elever, närmare bestämt scenkonst. En metod som hämtat inspiration från bildanalysen. Metoden finns att hämta i Riksteaterns skrift Att öppna nya världar som man kan ladda ner på deras hemsida. En mycket bra metod som berikar både samtal och analys av det man sett tillsammans.

Sanna som var dagens konferencier lyfte fram en hel parad av skådespelare, författare, filmare och underhållare som varit hennes inspiration i livet, men lyfte också vikten av att få ge fantasin plats i skolan. Fantasi är en förmåga som vi alla har, men som faktiskt behöver få tränas för att bli en bra tillgång i livet.

Avslutningsvis fick vi alla lite pepp från Linda Persson (filmpedagog på KF) och Katarina Svenning (förstelärare och kulturombud på Damfriskolan) när de berättade om vikten av att ge kulturen plats i skolan och hur man kan göra det.

Efter lunch erbjöds det tre olika workshops som hade fokus på låg-, mellan- och högstadiet. På Stadsbibliotekets småbarnsavdelning Kanini fick lärarna pröva olika metoder att arbeta med berättande och fick också ta del av hur bibliotekarierna där arbetar kring böcker, berättande och barns delaktighet. På stadsarkivet, där det ju finns oändligt med berättelser att dyka ner i, arbetades det med historiska källor och funderades kring hur vi idag kan skriva historia för framtiden.

Jag följde med högstadielärarna som erbjöds föreställningen Ankomsten med Teateri som visades på Malmö Live. Efter föreställningen fick vi prova att tillsammans med Anna Berg prata om scenkonstupplevelsen enligt den metod hon föreläst om på förmiddagen. Ett mycket lärorikt samtal som visade både hur svårt det kan vara att inte börja värdera eller tolka för fort men också hur otroligt givande det är när man lyssnar på alla andras upplevelser av föreställningen.

Istället för att lämna Malmö Live med en berättelse i bagaget, nämligen min egen tolkning, gick jag därifrån berikad med minst tjugo olika varianter av den berättelse vi alla sett tillsammans.

Här kan du ladda ner Riksteaterns handledning ”Att öppna nya världar”