Inspirerande möte mellan kultur och skola

Clown på scen.

Den 25 januari träffades kulturliv och skola på Malmö Live för en uppstart inför nästa läsårs Skapande skola-process. Det var runt 250 personer på plats, kulturaktörer, lärare, elever och tjänstemän. På scen fanns goda exempel från Möllevångsskolan, Kulladalsskolan, Dammfriskolan och Kommunikationsskolan. Det var projekt som hade rört sig inom vitt skilda kulturuttryck, allt från animerad film och dataspel till teater, serieteckning, litteratur och konst.

Vi fick höra om skolor som arbetat ämnesövergripande och åldersintegrerat, om skolor som jobbat intensivt ett par dagar eller utspritt över en hel termin. Alla olika arbetssätt har sina för- och nackdelar, bland annat berättade en elev att det är roligare om man får hålla på hela dagen när man jobbar i en skapandeprocess, för då hinner man komma igång och sjunka in i det innan man måste börja plocka undan igen. Någon lärare uttryckte att det innebär mycket jobb när man ska planera en temavecka där hela skolan ska vara med. Det kan vara svårt att entusiasmera alla sina kollegor och få dem att känna samma engagemang som de lärare som jobbat fram projektet känner. Men sammanhållningen efteråt blir ofta mycket större. En kulturaktör uttryckte det positiva i att få träffa lärarna och låta dem prova det som eleverna sedan ska göra. På så sätt blev lärarna mer införstådda med processen och kunde sedan lättare stödja eleverna i deras arbete.

Kvinna ler och gör tummen upp.

Under tiden som lärarna fick information och inspiration från scenen lät sig eleverna inspireras i olika workshopar. Det var skrivarworkshop, seriestafett, filma med IPads, teaterworkshop och musikworkshop.

Efter inspirerande ”goda exempel” var det dags för fika och mingel i utbudsrummet och djuplodande samtal i dialogrummet. 20 möten mellan skolor och kulturaktörer, kring eventuella framtida samarbetsprojekt, genomfördes i dialogrummet. Men långt fler möten uppstod så klart i det mer spontana utbudsrummet där ett 60-tal olika kulturaktörer kunde presentera sina verksamheter. Det ska bli spännande att se vad det blir av alla dessa möten. Vi vet att det här läsårets skapande skola-projekt till stor del har sitt ursprung i förra årets Inspirationsdag, förhoppningsvis har vi sått många frön även inför nästa läsår. Tack alla som kom!

Kvinna ler och gör tummen upp.