Inspirerande nätverksträff i Umeå

Studenter sitter vid runda bord och studerar

Sex personer sitter runt ett konferensbord.Under ett par dagar i Umeå träffades IT-pedagoger från olika delar av Sverige. Värd för träffen var Andreas Skog som arbetar på Region Västerbotten. Många intressanta presentationer från en härlig samling människor. Presentationen av Pedagog Malmö fick självklart ett positivt mottagande.

För alla som arbetar med PIM kan det vara värt att nämna att det fortfarande arbetas en hel del med det även i resten av landet.
Studenter sitter vid runda bord och studerar.En av dagarna tillbringades på Umeå universitet där ett mångfald av verktyg demonstrerades utöver en presentation om det vidgade lärresursbegreppet av Fredrik Paulsson. Vi började på HUMLab där humaniora möter IT. Spännande miljö som alla på universitetet har möjlighet att få tillgång till dygnet runt alla dagar i veckan.
På eftermiddagen presenterade företaget Algoryx programmet Algodoo, som går att använda i fysikundervisningen. Tina Sundberg från AV-Media Kronoberg berättade om hur hon arbetad med programmet tillsammans med elever i de lägre årskurserna.

Kvinna föreläser och gestikulerar med sina händer.Sista dagen besökte vi Umeå kommun, där Anna Cederblad presenterade hur de arbetar med implementering och utveckling av 1-1 i skolorna och hur samarbetet mellan pedagoger och IT-avdelningen fungerat. Alla användare är administratörer på sina datorer oavsett om de är elever eller lärare. Något som visat sig fungera bra. När det handlar om utbildning och kompetensutveckling har PIM varit ”ett golv att stå på” och ”inte ett tak att nå till”.