Instruerande genren i förskoleklass

Äpple och kniv.

På Kroksbäcksskolan står vi nu inför utmaningen att införa genrepedagogik för alla våra elever, i alla ämnen! Till vår hjälp har vi bland annat Johansson/Sandell-Rings bok ”Låt språket bära”. Den riktar sig främst till år 1-6, vilket gör att vi själva måste fundera över hur man kan använda sig av metoden i förskoleklass och på högstadiet.

Fem personer sitter runt bord och pratar och målar.

Under våra studiecirklar bearbetar vi just nu en genre i taget, för att sedan prova dem i klassrummen. Den första generen vi valde var den instruerande genren, eftersom instruktioner är vanligt för elever i alla ämnen och i alla årskurser, i så väl verbal som skriftlig form. Om elever lär sig att själv skriva/ge instruktioner, så får de större möjlighet att förstå instruktioner i kommande texter.

Sandra som arbetar i förskoleklass bjuder här på lektionupplägg i den instruerande genren, titta på bildspelet nedan.

http://www.slideshare.net/pedagogmalmo/instruerande-genre-frskoleklass

Äpple och kniv.

Tveka inte över att kommentera, ge tips, komma med idéer eller ställa frågor!

Anna Schylander