Instruerande text: chokladbollar, lekar & elevernas egna pysselfilmer

Tecknade solar på papper.

Instruktion på plansch.Den här veckan träffades lärarna på Kroksbäcksskolan för att byta erfarenheter kring det arbete som man nyligen genomfört i sina elevgrupper. Det gemensamma temat i F-6 var instruerande text men ämnesinnehållet var fritt. Flera klasser hade arbetat med instruerande text kring julpyssel. Treorna hade i uppdrag att i grupper om 4-5 elever tillverka instruktionsfilmer m hj av ipads för att lära ut hur man tex gör julmössor att hänga i granen! (Se länk) Andra passade på att baka något smarrigt och fick då lära sig att både följa och skriva instruerande texter i form av recept. I årskurs 2 tränade man på att förstå och följa lekinstruktioner. Eftersom sexorna har Nationella prov snart, så hade de arbetat med magnetism och slutprodukten (FAS 4) var att lösa en skrivuppgift från Skolverkets bedömningsstöd där aktuell genre förekom. Alla klassers arbete redovisades i Google presentations och lärarna delgav varandra tips men även mindre lyckade moment och diskussioner uppstod kring hur man kan göra på andra vis för bättre resultat. Någon hade redan själv reflekterat över sin insats som lärare och kommentaren blev: ”Oj! FAS 4 var lite för svår, jag måste ge mer stöttning! Alla klarade rubrik och material men att skriva tillvägagångssätt var svårt… Vi skrev det en gång till tillsammans. Tur att man lär sig av sina misstag…” Underbart när elevernas slutarbete leder till utveckling även för pedagogen, och framförallt att pedagoger rannsakar sig själva och inte bara ser brister hos eleverna.

Tecknade solar på papper.Efter redovisningarna av instruerande text så var det dags att introducera nästa genre, den vi kommer att arbeta med de kommande åtta veckorna, nämligen narrativ text. Vi gick igenom syfte, struktur och språkliga drag. Vi pratade om hur man kan lära eleverna att bygga ut nominalfraser genom att rita teckningar som även dem är mer eller mindre detaljerade, för att sedan jämföra teckningarna med skriftspråket, allt för att sagan ska bli mer levande och beskrivande. Vi studerade Britt Johanssons litteratur för att förstå vad evaluerande språk innebär och hur man kan träna detta med eleverna. Till sist såg vi filmerna från Knutbyskolan som visar hur de arbetat med den narrativa genren där. Uppgiften till lärarna blev att under kommande veckor producera en LPP med valfritt ämnesinnehåll men där den narrativa texten ska genomsyra arbetet i cirkelmodellen. De lärare som flera gånger tidigare arbetat med detta fick i uppdrag att komma på övningar i FAS 1 och 2 utifrån de kunskapskravs som Skolverket enligt Bedömningsstöd ”berättande text” menar att eleverna ska besitta.