Internationella kvinnodagen och källkritikens dag!

Illustration om källkritik på Malmö delar.

Våren är på antågande och denna andra marsvecka infaller såväl den internationella kvinnodagen som källkritikens dag. Här tipsar vi om resurser som passar väl för att uppmärksamma dagarna och jobba med dem i klassrummet.

Internationella kvinnodagen

Sedan 1977 är den 8 mars en officiell dag som heter ”Internationella kvinnodagen”. Dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades dock redan 1910 med syftet att lyfta kraven på kvinnliga rättigheter och framförallt rösträtt.

Sedan den 1 juli 1995 råder även totalförsvarsplikt i det svenska försvaret som ett steg mot jämställdhet. Det innebär att både män och kvinnor omfattas av allmän tjänsteplikt, civilplikt samt värnplikt. 

Vill du göra dina elever uppmärksamma på varför vi firar dagen och få dem att tänka lite extra kring det där med jämställdhet så kan du använda denna resurs som inspiration.

Konspirationsteorier

Eleverna är idag på gott och ont exponerade för ett stort informationsflöde. Många elever kan mycket väl göra en källkritisk granskning av en historiska källa, men när det kommer till informationsflödet de dagligen översköljs med använder de sällan dessa kunskaper.

I det här arbetsområdet ska eleverna få utveckla sin förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och för att skapa olika identiteter.

Deepfake – en framtid full av falska nyheter?

Under våren 2018 uppmärksammades nyordet ”deepfake”. Då hade det i flera år redan talats om fake news, ett fenomen som hade oroat såväl media som lärare men nu kom alltså även debatten om deepfake igång. Deepfake är en faktamanipulering som är ännu svårare att avslöja eftersom den använder teknik som klipper in en person i ett sammanhang som inte stämmer. 

I skolan behöver vi uppmärksamma, diskutera och resonera kring fenomenet för att göra eleverna medvetna och kritiska i sitt förhållningssätt. I den här resursen följer ett diskussionsmaterial med flera klipp att titta på med tillhörande övningar och frågor att diskutera tillsammans.

Sant eller falskt – en källkritisk övning

Tänk själv! Är Loch Ness-monstret världens sista dinosaurie? Finns det tvillingar som sitter ihop? Glömde de första människorna på månen kvar en astronaut? Man ska inte tro på allt vad folk säger. Med det kan också vara så att det som låter som tidernas värsta rövarhistoria verkligen har hänt på riktigt. 

I den här övningen använder ni er av boken Sant eller falskt av Peter Bergting och Andreas Palmaer. Den finns att låna och läsa som e-bok i Skolbibliotek Malmö. I den här resursen finns förslag på hur du kan jobba med boken. Ha det så kul!

Sökkritiska frågor – om informationssökning

Att elever söker efter information på nätet är idag en självklarhet. Informationssökning har både blivit viktigare men samtidigt osynligare. I den här resursen presenteras begreppet sökkritik och hur du kan jobba med sökkritik i din undervisning. 

Sökkritik är en sammanfogning av källkritik och informationssökning och kan ses som ett komplement till källkritik. Det handlar alltså om att inta ett kritiskt förhållningssätt redan innan du har börjat läsa eller titta på källan. Sökkritik visar på vilka utmaningar sökningar på nätet kan innebära.

Fler resurser kring källkritik hittar du såklart om du skriver in “källkritik” i sökrutan på Malmö delar. Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.