Intryck från konferensen Cooperative Learning IASCE 2015

Ingång till University College Lillebealt.

Under tre dagar har det varit en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense, Danmark. Konferensens deltagare lever som de lär – graden av interaktion och samarbete var hög.

Cooperative Learning är undervisning där man använder sig av samarbete för lärande och utveckling. För att aktivera och inkludera alla elever i lärandeprocesser används strukturer för att åstadkomma fungerande grupparbete. Det kan vara strukturer som ’Pair and Share’, Round Robin och Jigsaw. Dessa strukturer praktiserades även under konferensens seminarier och workshops.

Människor minglar i mässhall.

International Association of the Study of Cooperation in Education

Konferensen om Cooperative Learning arrangeras vartannat år av International Association of the Study of Cooperation in Education, (IASCE). 2015 års version av konferensen arrangerades den 1-3 oktober i samarbete med University College Lillebaelt i Odense, Danmark. För två år sedan hölls konferensen i Scarborough, UK. Nästa konferens, år 2017 blir troligtvis utanför Europa.

Cooperative Learning i världens alla hörn …

Flaggor händer i taket på mässhall.Konferensen hade 200 deltagare från 29 olika länder fördelat på 6 olika världsdelar. Vi var 32 var deltagare från Sverige. Fyra från Pedagogisk Inspiration Malmö. Några av de mest kända forskarna i världen inom Cooperative Learning fanns också på plats och talade om sin forskning som påbörjades under 80-talet.

Under konferensen talade jag med både lärare, skolledare, lärarutbildare och professorer om Cooperative Learning. Många förhörde sig om förhållandena kring Cooperative Learning i varandras hemländer. Några upplever Sverige som ett föregångsland vad gäller skolutveckling, men blev förvånade när de hörde att Cooperative Learning inte är särskilt välkänt i Sverige. För oss svenska deltagare är begreppet Cooperative Learning relativt nytt, även om företeelsen samarbetsinlärning inte är helt ny.  Det stod i alla fall klart för oss att Cooperative Learning är långt mer vanligare i en del andra länder och att det även kan ingå i andra länders lärarutbildning.

Meeting the challenges of the 21:st century

Ett antal konferenstrådar hade utvecklats för att uppmuntra till stimulerande samtal utifrån konferensens tema inom ett brett spektrum av ämnen och perspektiv .

  • Tråd 1: Klassrummet och lärarutbildning.
  • Tråd 2 : Stödja social integration och utbildningsintegration genom lärande.
  • Tråd 3: Kooperativt ledarskap & skolutveckling
  • Tråd 4: Kreativitet , innovation och problemlösning.
  • Tråd 5: Kooperativa strategier för teknikförbättrat lärande.
  • Tråd 6: Ansvarstagande medborgaskap.

En kort summering av konferensen:

  • Jag har deltagit i givande seminarier och workshops där jag har fått erfara olika strukturer för Cooperative Learning (CL).
  • Jag har blivit uppmärksammad på olika sociala förmågor som eleverna behöver få träning i för att strukturerna inom CL ska fungera så bra som möjligt.
  • Jag har tagit del av erfarenheter kring lärarutbildning inom CL.
  • Jag har tagit del av forskning kring CL från några av de forskare som var på plats under konferensen.

 

 

 

Man föreläser framför projicerad presentation.
Roger T. Johnson och David W. Johnson och Morton Deutsch (ej närvarande) från Minnesota University fick under konferensen motta IASCE Lifetime Achivement Award för sin forskning inom Cooperative Learning.

grey_line_750

Fler blogginlägg från IASCE-konferensen:

grey_line_750


Ladda hem programmet här.

grey_line_750

Facebookgrupp Cooperative Learning Scandinavia

I samband med konferensen skapades Facebookgruppen Cooperative Learning Scandinavia. Du som är intresserad av Cooperative Learning är välkommen att nätverka med andra intresserade: https://www.facebook.com/groups/cl.scn/

Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad