Jonas Dahl – Får alla bli problemlösande medborgare?

Problemlösande medborgare.

Jag kommer att utgå från min analys av gymnasiets ämnesplaner och nationella prov i matematik för att ställa frågan: Får alla bli problemlösande medborgare? Problemlösning lyfts fram på olika sätt i ämnesplanerna, inte minst för att man ska kunna bli en aktiv demokratisk medborgare men mitt enkla svar på frågan är ”Nej”. Särskilt lågpresterande elever med låg socioekonomisk status riskerar att exkluderas. Frågan är då vad vi, i Malmö, kan göra åt detta.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Jonas kommer att föreläsa kl 8.15 – 10.00 på Malmö latinskola.