Kävlingeån – från Vombsjön till Lommabukten

Insekt i plastglas.

Förskolebussarnas personal har haft möjlighet att följa med på en resa från Vombsjön ner till Lödde å mynning i havet. Detta var en inspirationsresa som genomfördes i maj och september 2017.

Vi, Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson på Pedagogisk inspiration, tillsammans med personal från förskolebussarna i Malmö gjorde en dagsutflykt. Första stoppet var vid infiltrationsdammarna i Vomb där Malmö får sitt dricksvatten. Här renas vattnet genom tjocka sandlager och pumpas vidare till vattenverket.
Man går i sanden.

Sedan åkte vi vidare till Vombsjön för att se var Kävlingeåns vatten kommer ifrån. Här är ett rikt fågelliv. Vi tittade närmare på dammluckorna där vattnet forsar ut i ån.

Färden fortsatte sedan till Kävlinge. Där träffade vi en biolog som visade olika djur hon håvat upp från Kävlingeån. Innan vi själva satte igång och håvade berättade hon och fördjupade våra kunskaper om de vattendjur vi skulle kunna träffa på.

Kvinna tittar på vatten i platsglas.

Sista stoppet var vid Lödde ås mynning i havet. Kävlingeån byter namn till Lödde å vid Löddeköpinge. Här vandrade vi genom kohagar och tittade på fåglar.
Man klappar tjur.