Kick off på MIG i språkutveckling

Björn Reisnert sätter upp post itlappar på väggen.
Björn Reisnert var en av lärarna på MIG som deltog i workshopen om språkutveckling.

En mix av språkutvecklande arbetssätt och IKT. Det hoppas Malmö idrottsgymnasium (MIG) ska bli en framgångsrik väg för att ge eleverna mer stöd i ämnesundervisningen. Två nya förstelärare, Åsa Falk som tar över efter Per Strand, och Mia Federley Asenov samt Anders Karlsson, lektor med inriktning IKT, ska driva det spännande arbetet tillsammans med ämnesgrupperna på skolan.

En förmiddag med workshops för alla lärare inledde det språkutvecklande arbetet under uppstartsveckan i augusti. Den hölls av Eva Bringéus, språkutvecklare på förvaltningen. I fokus var  ämnenas förmågor och hur vi undervisar eleverna om dem.  Att förklara, beskriva, resonera, analysera osv är ingen självklar kunskap utan något som eleverna behöver få strategier kring. På förmiddagens workshop analyserade lärarna förmågorna i sina ämnen och prövade ”tal- och skrivmallar”. Det är ett enkel och effektiv metod för att få eleverna att förstå hur de ska lösa uppgifter.

/Eva Bringéus