Kollegialt lärande kring bedömning och elevledda IUP-samtal

Personer sitter runt bord och samtalar.

Inom projektet Lärare som ledare anordnas under våren 2015 två workshops. Den första workshopen handlade om Bedömning och elevledda IUP-samtal. Det var 44 engagerade lärare från Grundskoleförvaltningen på plats för att delta i workshopen som leddes av Therése Ellingsen-Byttner från Holmaskolan och Caroline Hansson från Pilbäcksskolan.

Camilla och Therese håller om varandra.Kollegialt lärande, en framgångsfaktor

Enligt Hattie (2008) är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för bättre resultat hos elever att lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av kompetensutveckling  där kollegor tillsammans reflekterar, diskuterar, formulerar problem och ger varandra feedback.

Vår erfarenhet av framgångsrik fortbildning är att den behöver vara tydligt kopplad till våra uppdrag som lärare för att vi dels ska vilja och våga prova på att omsätta de nya kunskaperna i praktiken men också för att helheten i vårt uppdrag inte ska gå förlorad i att vi delar upp uppdraget i olika delmål. Scherp (2013) skriver angående måluppfyllelse att när utvärderingar av kontroll av måluppfyllelse kan bidra till att synliggöra problem men bidrar inte direkt till att man hittar några goda lösningar. Scherp skriver också att en lösning för att öka måluppfyllelsen är inte att upptäcka skolornas problem i sig utan att faktiskt ta sig an problemen och finna goda lösningar.

När vi planerade fortbildning så tänkte vi utifrån Hattie och Scherp. Workshop där man skulle få möjlighet att tillsammans, med såväl kända som okända lärarkollegor inom Grundskoleförvaltningen, reflektera, diskutera och arbeta praktiskt var något vi fastnade för. Sedan ville vi ha ett innehåll som var tydligt kopplat till våra uppdrag som lärare och i denna första workshop blev det tema bedömning.

Kvinna föreläser framför publik.

Therese Ellingsen-Byttner, Holmaskolan, inledde workshopen med att föreläsa om såväl summativ som formativ bedömning. Deltagarna fick praktiska verktyg för hur det går att arbeta med formativ bedömning. Efter denna föreläsning var det dags för deltagarna att skapa egna matriser och det blev många intressanta samtal kring borden!

Caroline föreläser.

I andra delen av workshopen föreläste Caroline Hansson, Pilbäcksskolan, om hur hon har arbetat med elevledda IUP-samtal. Caroline berättade om hur hon förbereder eleverna, hur eleverna förbereder sina samtal och vad vinsterna med att eleverna håller sina IUP-samtal själva är. Det var väldigt intressant att ta del av de utvärderingar som Caroline hade gjort tillsammans med sina elever.

Tack Therese och Caroline för en intressant eftermiddag!

Bilagor från workshopen:

Formativt och Summativt Therese

Matris till PP Therese

elevledda utvsamtal Caroline

Text: Linda Sikström och Daniel Prsa

Foto: Linda Sikström