Kollegialt lärande: Ur Kaos kommer Kreativa, konstruktiva lösningar

Strax innan höstens studiedag höll Tobias Sonestedt och jag utvecklingsgruppsmöte inom ramen för Skiftnyckelen på Ribersborgsskolan. Timmarna skulle ägnas åt Timperleys tankar om lärares egen kompetensutveckling: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/2013/08/05/helen-timperley/.

Hela mötet mynnade ut i att alla var överens om att Ribersborgsskolan har ett starkt fokus på kollegialt lärande redan och det är något de inte kommer att släppa. Själv kände jag av en viss oro i rummet innan mötet hade börjat. Det berömda kaosstadiet kanske ? Min förnimmelse var delvis korrekt. Hanne Andersson, rektor på skolan kände en viss oro för att lärarna inte såg någon möjlighet att jobba vidare med det de lärt sig. Övriga gruppen kunde till viss del instämma i oron men ändå med tillförsikt.

För att hitta ett sätt för lärarna att använda sina nyvunna kunskaper från workshopstillfället där en del lärde sig skapa digitala berättelser, planerade därför utvecklingsgruppen att ha en studiedag baserad på kollegialt lärande. Ur kaos föds kreativitet är ingen klyscha. Den oro som fanns tidigare i rummet försvann.

colourbox

Hur blev då resultatet av studiedagen?

Hanne berättar följande helt underbara historia kring hur man tar vara på kollegors kompetens.

Vi byggde resten av dagen på att lära av varandra, alla gjorde bildspel. Våra processtödjare började med att gå igenom Photostory och sedan arbetade lärarna i grupper. De som hade varit på bildspelsworkshopen fick leda en eller två kollegor i arbetet med att göra ett eget bildspel. Avslutningsvis redovisade alla sina bildspel och vi pratade om hur de kunde arbeta i klassrummet.

Tobias och jag som är processtödjare på skolan hoppas att vi kan vara ett bollplank i deras utveckling. Ett som är säkert är att vi lär av Ribersborgsskolan på mer än ett plan!

Det är dock inte bara vuxna som lär av andra vuxna. Barn lär av barn!. Missa därför inte denna video om kamratbedömning.

Text: Görel Reimer

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.