Kom och Kick-starta ditt eTwinning/CRAFT-projekt tillsammans med Nordic CRAFT

Nordic crafts logotype.
Är du lärare i Norden? Sök till Nordic CRAFTs seminarie i Köpenhamn i mars!!
Kom och upplev Danmarks Læringsfestival 13 – 14 mars!

Vad är Nordic CRAFT?

Nordic CRAFT är ett projekt som är ett samarbete mellan CRAFT, Nordiska Ministerrådet och eTwinning. Fokus ligger på ökad teknikförståelse och fördjupad digital kompetens för att accelera lärandet hos de nordiska eleverna i Grundskolan.

Projektet som startade upp i höstas och håller på till våren 2020 utvecklar resurser, håller i gemensamma nordiska event och bygger upp ett nordiskt nätverk där lärare och elever arbetar utifrån CRAFTmodellen (Creating REally Advanced Future THinkers) där eleverna arbetar tematiskt med reella utmaningar som finns i samhället. Detta går de genom att samarbeta, arbeta fram innovativa problemlösningar där it verkar som en accelerator i både process och produkt.

© Styrelsen for It og Læring

Nordiska lärare har nu möjlighet att få arbeta på modellen som Nordic CRAFT bygger på. På seminariet får du praktisk information, får en samarbetspartner från ett annat nordiskt land och får alla verktyg du behöver för att komma igång med ert gemensamma arbete kring it, innovationer och problemlösning med din klass över landsgränserna. Här öppnar ni upp klassrummen, får nya perspektiv, utvecklar viktiga förmågor hos eleverna och når ett djuplärande.

Seminariet hålls parallellt med Danmarks Læringsfestival, där utvalda delar av festivalinnehållet ingår i seminarieprogrammet medan andra delar av innehållet är specifikt för Nordic CRAFT och kommer därför att hållas separat och exklusivt för seminariet. På festivalen får du alltså både lära känna CRAFT som modell (DM i digitale skills), men du kommer också att få möta elever och lärare som arbetar med CRAFT, du deltar i utvalda kenotes och lär dig grunderna i eTwinning.

Vem kan delta?

Målgruppen för det här projektet är lärare som undervisar elever mellan åldrarna 12 – 15 år. Lärare i alla ämnen är välkomna att söka.

Deltagarna till detta eTwinning-event kommer från följande länder; Grönland, Färöarna, Åland, Norge, Island, Sverige, Danmark och Finland. Arbetsspråket är blandat skandinaviska och engelska. .

Vilka krav ställs på dig som deltar?

Det medföljer en del krav för de som vill vara med i detta spännande samarbete och det är att du tillsammans med en lärare från ett annat nordiskt land på seminariet gemensamt planerar och skapar ett Nordic CRAFT projekt, där dina elever samarbetar med din projektpartners elever kring en verklig utmaning.

Efter seminariet genomför du och din partner praktiska lektioner baserade på ert tema för att säkerställa att maerialet/resurserna omsätts i praktiken. Det betyder också att du och din partner delar med er av era kunskaper, erfarenheter, resurser och era produkter för att inspirera varandra och för att

gemensamt utveckla modellen.

Det är viktigt att du först har säkerställt med din rektor att det går bra för skolans del att du söker.

Läs mer om kraven som ställs för deltagande under den här länken:  ’Når du skal rejse med eTwinning’.

Ansök så snart du kan för ansökningstiden går ut den 22 februari 2019  och platserna tilldelas fortlöpande så länge kapaciteten och budgeten räcker.

Se här för mer info:

CRAFT seminarie i Köpenhamn