Inspirationsträffar & Pedagog Malmö Live!

Människor sitter mittemot varandra.

Gott folk!

Vi vill tacka alla pedagoger som kom och gjorde oss sällskap under Pedagog Malmö Live. Det var fantastiskt att se att intresset för vårt arbete är så stort! Nästan alla platser fylldes och vi fick väldigt fina utvärderingar. Vi tackar och bugar!

Vi fungerar som ett stöd för er pedagoger i ert arbete att få varje elev att uppnå sin fulla potential. Under Pedagog Malmö Live fick vi möjligheten att gå igenom mer grundligt vår så kallade 9-stegsmodellen som vi arbetar utifrån och fick lyssna in tankar och funderingar som pedagogerna hade.

Nedanstående områden är vad vi kan stötta med, ser ni behovet  hos er själva eller med era elever så kan ni alltid börja med att maila oss till info@dinrostskaeka.se för att bolla dina tankar mer oss:

För pedagoger:
– Samarbetsövningar
– Konflikthantering
– Gruppdynamik
– Relationskapital
– Modellering/rollspel
– Film som verktyg
– Arbetsmaterial
– Musik som verktyg
– Föreläsning
– Värdegrund
– Stimulans
– Handledning & stöd
– Observationer & återkoppling
– Stöd i klassrummet
– Stöd i planering för arbetet inom emotionell, social och personlig utveckling med måluppfyllelse i fokus.

Diagram från utvärdering.

För eleverna:
– Sociala färdigheter
– Samarbetsövningar
– Konflikthantering
– Gruppdynamik
– Utvecklingsplan
– Värdegrund
– Identitet
– Självkänsla/Självförtroende
– Skolmotivation/stimulans
– Framtidsvision
– Stresshantering
– Kärlek och känslor
– Hjärnan och signalsubstanser
– Empati
– Mänskliga utvecklingsfaser
– Sociala relationer & mående
– Värdefokus & målfokus
– Meditation & mående
– Kunskap och livslångt lärande
– Sociala medier & mående
– Ångesthantering & tankefällor
– Hur jag fungerar bäst
– Min meningen med mitt liv
– Måluppsättning
– Tidsplanering
– Tankar, känslor och beteende
– Hantera misslyckande
– Livskriser

Feedback i utvärderingar.

 

Glöm inte att anmäla er till våra inspirationsträffar där vi har en kort genomgång av vårt arbete och vad vi kan stötta er med samt går igenom tänkbara ärenden med er för att sedan bestämma datum för ett första träff för ett eventuellt samarbete. Vi finns här för er, med eleven i fokus!

Anmäla ditt namn, skola samt vilken datum ni tänker komma:

13/10 kl. 14:00-16:00 på Pedagogisk Inspiration, våning 5.
9/11 kl. 14:00-16:00 på Pedagogisk Inspiration, våning 5.
1/12 kl. 14:00-16:00 på Pedagogisk Inspiration, våning 5.

Varmt välkomna!

Text: Jassim Ahmadi