Konferens för europeiskt skolsamarbete, Cypern 20-25 november

Tre tecknade gubbar håller hand.

Tre tecknade gubbar håller hand.

 

http://www.wideminds.eu/cms

Wide Minds 6:e konferens i Limassol, Cypern 20-25 november 2012:

Promoting Assessment for Learning through ICT and Intercultural Dialogue

Vill du öka dina elevers motivation för lärande och hjälpa dem utvecklas till kunniga, flerspråkiga och globala medborgare?
Få dem att samarbeta med andra elever i Europa med hjälp av IKT?
Utveckla skolans internationella kontakter i enlighet med Läroplanen?

Få allt på en gång: Partners i Europa , IKT-fortbildning,  Moodle kommunikationsplattform, hjälp med att planera och ansöka om ett europeiskt projekt. Kort sagt allt du behöver för att bli en del av en internationell, professionell och dynamisk community för lärande.

Få del av Wide Minds mångåriga erfarenheter av IKT som samarbetsverktyg i europeiska skolprojekt.

Konferensen består av teoretiska inslag i kombination med hands-on workshops, studiebesök på skolor och kulturella upplevelser.

På Wide Minds Moodle finns information om konferensen, programmet, hotell och omgivningar som uppdateras fortlöpande. Där finns också anmälningsblankett
(Registration form) till konferensen och uppgifter var den skall sändas.

Sista ansökningsdatum är 30 april 2012 för att ansöka om fortbildningsstipendium frånProgramkontoret. Du kan läsa om stipendiet och hämta ansökningsblankett här .Du hittar en beskrivning av konferensen i Comenius fortbildningskatalog.Reference Number : UK-2012-1652-001 (skall anges i ansökan till Programkontoret).

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Staffan Hessel, IT-utvecklare
SDF Fosie  Barn och Ungdom, Malmö stad, för ytterligare information.
staffan.hessel@malmo.se
Tel. 070 34 99 255

Text: Staffan Hessel