Konsten att väcka elevens kunskapsbegär

Två barm ligger på golvet och diskuterar framför en läsplatta

Hur skapar vi en skola som berör och utmanar eleverna?

Tillsammans med Pär Widén som är universitetslektor i pedagogik vid Malmö universitet och Fredrik Håkansson, rektor på Backaskolan har jag skrivit ett inlägg i Pedagogiska Magasinet. Andemeningen i är att det kräver en förståelse av lärandet som något komplext. Ett lärande som både innefattar att elever lär sig det som står i kursplaner och läroböcker, men också ett lärande där elever skapar ny kunskap och uppmuntras att tänka utanför boxen för att hitta lösningar på genuina utmaningar.