Konsten att vara en del av verksamheten

Biblioteken på Centrumskolan och Ringsbergskolan i Växjö är en tydlig och integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans med skolledning och lärare stöttar bibliotekarierna Rebecca Borg och Eric Haraldsson eleverna i deras lärande. De leder pedagogiska aktiviteter i klassrummen och i bibliotekslokalen.

I veckans film får vi höra Rebecca och Eric berätta om planering, dokumentation och konsten att vara en del av verksamheten.

För att skolbiblioteket och skolbibliotekarien skall kunna bli helt inkluderade i skolans arbete och visioner, krävs att all pedagogisk personal på en skola jobbar mot samma mål. Både Rebecca och Eric är väl förtrogna med läroplanen och kursmålen för skolans alla ämnen. Utifrån läro- och kursplaner formulerar de tillsammans med skolans lärare uppgifter och projekt. Gemensamt utformas aktiviteter och strategier så att elevens inlärning förbättras.

Foto: Karin Ahlstedt

Det behövs tydliga mål och riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten och de måste komma från rektor. Eric och Rebecca har regelbundna träffar med skolledningen och de sitter även med i skolans ledningsgrupp. En medveten rektor prioriterar pedagogiken och poängterar på vilket sätt skolbiblioteket och skolbibliotekarien bidrar till ökad måluppfyllelse.

”Vi talar om att vi är en del av den här verksamheten, på den här skolan.” (Rebecca)

Se även förra veckans film: Växjös skolbibliotek i världsklass – vad är tricket?

Text: Karin Ahlstedt