Kooperativt Lärande – brainstorming med ’Mina ord, dina ord’.

Struktur i kooperativt lärande.

”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap.

Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få som återkommande bidrar till klassens tankekarta eller lista på tavlan.Tabell med mina och dina ord.

’Mina ord, dina ord’ kan användas till att samla in eller repetera nyckelord och begrepp inom ett ett aktuellt ämnesområde, eller att samla idéer och lösningar till ett projekt eller problem som behöver lösas.

Mina ord …

Inledningsvis sitter eleverna i grupper. Varje elev får ett pappersark med två kolumner. Läraren ger eleverna en bestämd tid då de enskilt får tänka och skriva ner ord de kommer på. Det är bra om de håller sig till nyckelord eller väldigt korta meningar.

Dina ord …

När varje elev har gjort en lista över sina ord använder man sig av en annan struktur som heter ’Hitta en kompis’ (eng: Mix, pair, share). Hela klassen reser sig upp och cirkulerar i rummet för leta att upp en klasskamrat. När två elever bildar ett par hälsar de vänligt på varandra och en av dem börjar med att läsa upp sina ord. När den andra hör ett ord som den inte har på sin lista, ber den om att få det ordet och skriver upp det i kolumnen ”Dina ord”. (Det är bra om eleverna har hårda skrivunderlägg eftersom de står upp när de skriver.) Därefter blir det ombytta roller. Den som just fått ett ord läser upp sina ord till det att den andra hör ett ord som den inte har.

Siluetter av barn samtalar och skriver.
’Mina ord, dina ord’ med strukturen ’Hitta en kamrat’. Foto: colourbox.com.

När ett par har bytt ord, tackar de varandra och går vidare för att leta upp en annan klasskamrat. Genom att höja ena armen i luften kan eleverna synliggöra för andra att de är lediga. Det bidrar också till att hålla ner ljudnivån. Om det är någon som har fyllt sin högra kolumn ställer den sig vid sidan men finns ändå tillgänglig för dem som fortfarande behöver fler ord.

När alla har fyllt sin högra kolumn eller om läraren tycker att det är lämpligt att avbryta sätter sig eleverna i sina respektive grupper. Grupperna gör ev. en gemensam lista och diskuterar de ord de har fått in. Ord kan de sedan ha använding för i sitt fortsatta arbete.

Charlotte Christoffersen
Grundskollärare, Malmö stad

Struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt lärande – Mina ord, dina ord by lottech Creative Commons BY-NC-ND

grey_line_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med olika strukturer i kooperativt lärande.