Kooperativt Lärande – kunskapen en produkt av gruppen

Struktur i kooperativt lärande.

Under en workshop illustrerade Yael Sharan hur en hel klass själv kan skapa lärande med hjälp av Cooperative Learning. Eller som hon själv uttryckte det på engelska: How the learners can produce the knowledge.

Yael Sharan är en välkänd profil inom Cooperative Learning. Hon har tillsammans med Shlomo Sharan skrivit boken Expanding Cooperative Learning through Group Investigation (1992). Under IASCE konferensen om Cooperative Learning i Odense okt 2015 höll Sharan en mycket enkel men sofistikerad workshop.

Kvinna står framför grön tavla.

Vad är Cooperative Learning för dig?

Alla har sin uppfattning om vad Cooperative Learning är. Därför gav Sharan oss deltagare i uppgift att utforska vad den närvarande gruppen på 30 personer anser att Cooperative Learning är. I gruppen fanns representanter från hela världen.

Heterogena grupper – ett mångfald av kunskap.

En målsättning inom Cooperative Learning är att man bildar heterogena team, dvs. grupper med olikheter. Sharan instruerade oss deltagare att bilda 4-mannateam med representanter från olika länder. Mitt team blev en spännande konstellation av Sverige, Danmark, Singapore och Filippinerna. Vi fick tio minuter då varje team delgav varandra vilka komponenter vi förväntar oss att se inom Cooperative Learning. Var och en förde förde egna anteckningar.

Team Compares

Nästa steg var att varje team delade upp sig i par. Varje par slog sig ner med ett annat par och bildade där med nya team. Denna gång representerades teamet av Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Växelvis läste paren upp sina komponenter för varandra. Var och en jämförde med sin lista och fyllde på med de komponenter som saknades. Efter tio minuter tackade vi varandra och gick tillbaka till vårt ursprungliga team där vi delade med oss av nytillskotten på våra listor.

Till slut fick varje team dela sina komponenter för den stora gruppen. Varje ny komponent skrev Sharan upp på tavlan:

Essential Elements of Cooperative Learning

 • Equal participation
 • Positive independece
 • Common group goal
 • Group/individual accountability
 • Teaching social skills
 • Making values explicit
 • Reflektion
 • Verbal communication
 • Listening
 • Roles
 • Group product

Klassen är kunskapskapitalet

Sharan vände sig mot oss workshopdeltagare och frågade varför hon i all världen använder 30 minuter på att låta en hel klass skapa denna lista när hon kan ge oss listan på 3 minuter?

…?

Sharan förklarar:
– Faktum är att ni under processen använde er av alla de element som finns i listan. En lista som dessutom är resultatet av att vi drog nytta av den kunskap som fanns i hela gruppen. Det sätt som vi lyfte och organiserade den outtalade kunskap som fanns i rummet gjorde att det blev en produkt av hela gruppen. Denna struktur bestod också av ett inslag där man räknar med att alla kan bidra … This was a demonstration that the learners can produce the knowledge!

Sharan tillägger att det man ofta lyfter som negativt med Cooperative Learning är att det är tidskrävande och vi anser oss inte ha den tiden.

– But we used the time to create a learning classroom community!

grey_line_750

Två Jämför – Pairs compare /Teams Compare

Den struktur som Yeal Sharan använde sig av heter Teams Compare (Två jämför). Denna struktur lever i hög grad upp till en av grundprinciperna för Kooperativt Lärande; ”Lika delaktighet och samtidig interaktion”. Det vill säga, när eleverna i en klass arbetar i grupper om fyra elever är det 25% av eleverna som har ordet samtidigt. När eleverna arbetar i par är det 50%. I traditionella klassrumssamtal pågår bara en dialog samtidigt där studier har visat att varje elev i genomsnitt har en minuts taltid.

Användningsområden: Samla in olika svar, idéer och lösningar. Par/team kan jämföra sina svar lösningar med andra. Par/team kan få hjälp med att komma på fler svar/lösningar genom utbyte med andra par/team.

Struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Två Jämför by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Text, foto & grafik:
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad

grey_line_750

Fler blogginlägg från konferensen:

grey_line_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med olika strukturer i kooperativt lärande.