Kooperativt Lärande – förmågan att lyssna en förutsättning för dialogisk klassrum

Exempel på struktur i kooperativt lärande.

Första gången jag kom i kontakt med Cooperative Learning var 2010. Jag fick då möjlighet att delta i en kurs arrangerad av Eslövs kommun med två pedagoger från Storbritannien. Sedan flera år finns Kooperativt Lärande som ett utvecklingsprojekt i Eslövs kommun. Där finns även specialpedagogen Anneke Moerkerken som handleder pedagoger i Kooperativt Lärande.

Man föreläser.
Wendy Jolliffe och Chris Holland i Eslöv

Kursledare var Wendy Jolliffe, lärarutbildare samt Chris Holland, skolledare. De talade väldigt tydligt och lugnt och var otroligt strukturerade när det gällde allt från att att ge instruktioner till att skapa förflyttningar i klassrummet. Syftet med Kooperativt Lärande är att skapa strukturer för kommunikation och samarbete samt skapa lugn och tydlighet i klassrummet.

Kursledarna växlade mellan små föredrag och praktiska övningar där vi fick prova olika strukturer för Kooperativt Lärande. De båda kursledarna gjorde mycket stor intryck på mig.

Explicit träning i att lyssna

Effektiv kommunikation innefattar aktivt lyssnande. Jolliffe och Holland menar att våra elever behöver explicit träning i att lyssna och att vi med dem ska använda begreppet ’aktivt’ lyssnande. Under kursen fick vi prova på flera strukturer som handlade om att lyssna och sedan återge det vi hört för någon annan. För att kunna återberätta krävdes det att man hade lyssnat aktivt. Kursens sista aktivitet var ”Inre-yttre cirkel”.

Inre-yttre cirkel

Hälften av deltagarna fick ställa sig i en ring med ansiktet utåt, och övriga fick bilda en yttre ring med ansiktet vänd mot inre ringen. Jolliffe och Holland instruerade den yttre ringen att fråga deltagaren mitt emot vad de hade lärt sig under dagen. Under ett par minuter fick deltagarna i den inre ringen berätta och förklara vad de lärt sig.

Därefter roterade yttre ringen två steg och deltagarna i den yttre ringen fick en ny person framför sig. Då fick de i den yttre ringen som tidigare hade lyssnat, återberätta vad de just hört av en annan.

Ringen roterade ytterligare ett par steg. Nu blev det omvända roller och den inre ringen fick fråga de yttre ringen vad de lärt sig. Yttre ringen berättade och efter nästa förflyttning fick den inre ringen återberätta.

I exemplet ovan använde sig alla av samma frågeställning. Men lärare eller elever kan också ha förberett vars en fråga på kort och på så sätt få många svar på sin fråga. Inre Yttre cirkel kan användas för flera ändamål:

  • repetition
  • kunskapsdelning
  • diskussion
  • utveckla idéer

Exempel på struktur i kooperativt lärande.

Hämta grafik: Kopperativt Lärande – Inre-yttre cirkel by lottech Creative Commons BY-NC-ND. Created with https://www.canva.com/sv_se/grafer/

grey_line_750

Omslag till bok om kooperativt lärande.Litteratur:
Wendy Jolliffe har gett ut boken
Cooperativ Learning in the Classrum. Putting it intoPractice.
Boken är på engelska men finns att beställa hos Adlibris.

 

Charlotte Christoffersen
Grundskollärare Malmö

 

 

line_lightgray_740

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Olika strukturer i kooperativt lärande.