Kurser i Google Docs under vt 2013!

Skärmbild från google dokument.

Tre personer tittar in i dator.

Under vårterminen arrangerar Centrum för Pedagogisk Inspiration några kurser och workshops om pedagogisk användning av Google Docs, eller Google Drive som det numera heter. För mer information och anmälan klicka på länkarna.

Google Docs i praktiken:

12 februari: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1185

7 mars: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1186

16 april: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1187

Kursledare: Pernilla Weman, lärare på Pauli Gy

Den här kursen vänder sig till dig som vill komma igång med Google Docs och börjar med några grundläggande saker såsom att ordna konto till eleverna, lägga upp mappar och gå igenom hur man delar dokument. Under kursen visar kursledaren hur hon använder Google Docs i sin undervisning, både som lärare i svenska och engelska och i Studieverkstaden. Google Docs är mycket mer än en digital portfolio. Det kan till exempel användas i grupparbeten för att se vem som bidragit med vad. Det är också enkelt att lämna kommentarer och sen se hur eleverna omarbetat sina texter med mera.

Målgrupp: pedagoger år 3-gy/vux

Kostnad: 0 kr för pedagoger i Malmö stad. 600 kronor för övriga.