Man måste våga misslyckas!

I andra mötet med utvecklingsgruppen för projektet Skiftnyckelen på Vuxenutbildningen Södervärn-Rönnen bjuds vi in till spännande och entusiastiska diskussioner. Klimatet är positivt, nyfiket och framåtsyftande. Lärare och ledning har ett tydligt fokus på elevens lärande. Det är just en ökad måluppfyllelse för eleven med hjälp av IKT-verktyg som utgör deras viktigaste mål med Skiftnyckelen.

De har en stark tro på elevers vilja och förmåga. Men de poängterar flera gånger att de kan bli ännu bättre på att lita på att deras elever både kan lära sig snabbare och bättre. Vi diskuterar vikten av kollegialt lärande. Att vi som kollegor lär av varandra, men att vi också lär av våra elever. På Vuxenutbildningen Södervärn-Rönnen går vuxna elever som alla har med sig en mängd erfarenheter och kompetenser. Det är viktigt att alltid ha det i åtanke.

Vi talade även mycket om vikten av att lägga tid på rätt saker. Precis som Helen Timperley säger måste det vara värt innehållet. De kunskaper och färdigheter som har visat sig vara effektiva för elevernas utveckling är de som man bör satsa på att fördjupa. Genom att ringa in elevers kunskaper, färdigheter och behov kan man identifiera vad lärare behöver veta och göra. I anslutning till detta diskuterade vi värdet av en bättre pedagogisk dokumentation.

Lärare behöver sina kollegor i lärandeprocessen. Man måste diskutera och man måste våga pröva. För att sedan diskutera igen. Och framför allt: Man måste våga misslyckas!

Text: Karin Ahlstedt