Lär dig mer om EU i skolan kostnadsfritt

Under våren ges alla pedagoger i Malmö under fyra  tillfällen möjlighet att lära sig mer om EU och skolan. Titeln är Europeisk faktascen – EU i skolan. Dessa tillfällen ligger alltid mellan 14 och 16 och är den 9/2, 9/3, 27/4 och 11/5.

Platsen är Malmö stadshus. Innehållet är gediget och väl genomtänkt och ger verkligen en bra insikt kring frågor som rör EU och skolan och internationella samarbeten. Har du någon gång funderat på hur du kan starta upp internationella projekt, vad det kan medföra för dig och dina elever så bör du anmäla dig till dessa tillfällen. Ta tillfället i akt att lära dig mer om EU och skolan.
Föreläsningarna är kostnadsfria och vid föranmälan bjuds på kaffe, te och kaka.
Föranmälan till europadirekt@malmo.se
Läs mer om föreläsningarna på malmo.se/europadirekt

http://malmo.se/Kultur–fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Pa-Stadsbiblioteket-kan-du…/Europa-Direkt/Program-och-aktiviteter/Europeisk-faktascen—EU-i-skolan.html