Lär om Agenda 2030 på PML18

Mikael Botnen Diamant

Mikael Botnen Diamant har en bakgrund som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund, nationell verksamhetschef på Sida/Zenit, viceordförande i Svenska Freds och skiljedomsföreningen, samt som föreläsare, kommunikatör, pedagog och informatör inom organisations- och skolvärlden.

Till PML18 kommer han för att prata om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Mikael kommer hålla i två olika föreläsningar där den första är en introduktion till Agenda 2030 med en historisk bakgrund, kopplingen till Milleniemålen, hur globala målen är uppbyggda, hur målen är interrelaterade och framförallt varför de berör oss alla.

Den andra föreläsningen går mer in på djupet för de som redan kan en del om Globala målen. Här tar Mikael upp personliga och konkreta exempel från när han var på plats i New York under förhandlingarna som pågick 2015, som sakkunnig gällande mål 16. Mikael kommer även djupdyka i den viktiga frågan om hur målen relaterar till oss i Sverige och inte minst skolan och eleverna. Han kommer även komma in på vikten av samstämmighet och därmed kopplingen till Politik för Global Utveckling (PGU). Föreläsningen ger även en introduktion till Sida alumni, en verksamhet där studenter med erfarenhet från studier i fält håller kostnadsfria föreläsningar och workshop på skolor

• Föreläsning 1: Vad är Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling?
• Föreläsning 2: Vad har Globala målen med Sverige, mig och skolan att göra?

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!

Foto: Privat