Lärare som ledare!

Utvärderingar i form av biljetter.

Äntligen är vi igång med pilotprojektet Lärare som ledare! Arbetsnamnet på pilotprojektet var länge Introduktionsprogram för lärare som är i början av sin yrkeskarriär och/eller har ny anställning i Malmö Stad men det var lika långt och krångligt som en hoptrasslad fiskelina.

Grundtanken med pilotprojektet är att öka likvärdigheten genom att stärka och utmana lärare att i sin yrkesroll och lärarprofession utveckla ett ledarskap som tar tillvara på elevers potential och som ökar förutsättningar för en högre måluppfyllelse hos elever i Malmö Stad.

Kärnan i projektet-deltagarna!

Rektorerna på grundskolorna fick möjlighet att anmäla lärare för deltagande i pilotprojektet. Projektet är upplagt utifrån nätverksträffar och workshops med innehåll som klassrumsledarskap, betyg och bedömning, ökad måluppfyllelse, lektionsplanering och ämnesintegrerad undervisning.

Vi träffar deltagarna vid nätverksträffar på Pedagogisk Inspiration Malmö under vårterminen á 2 h/gången torsdagar. Utöver detta besöker vi varje deltagande lärare  på dennes skola i samband med undervisningssituation. Före besöket har varje deltagare fyllt gjort ett skattningsschema som läraren och vi projektledare utvärderar tillsammans med läraren efter klassrumsbesöket.

Det var engagerade och diskussionslystna deltagare som möttes i sin första nätverksträff vilken kretsade kring hur en lärare är och kan vara en god ledare. Innan nätverksträffen avslutades så fick deltagarna skriva sk exit tickets.

Utvärderingar i form av biljetter.

Vi ser fram mot skolbesöken och kommande nätverksträffar!

 

 

Text: Linda Sikström, Daniel Prsa

Foto: Linda Sikström