Lärmiljö och terminsstart!

Bild om att organisera klassrummet som innehåller sax, bok och linjal.
Välkomna tillbaka till ett nytt orört läsår! Denna första vecka på terminen är Malmö delars framsida fylld av lektionsförslag för att skapa goda förutsättningar för en bra start med en god lärmiljö, framtida samarbete och gemensamma ramar. Nedan lyfter vi två av dessa resurser som särskilt fokuserar på lärmiljö och studiero.

Lärmiljö – organisera klassrummet 

För att skapa goda förutsättningar både för ditt ledarskap och elevernas lärande är det en god idé att tänka igenom hur du kan organisera det fysiska klassrummet. I den här resursen hittar du en checklista som påminner dig om vad du kan tänka på för att undvika fokus, tidstjuvar och gnissel i klassrummet. Helt enkelt att i förväg förebygga situationer som kan leda till oro.

Trygghet och studiero – flygturen

Denna lektion handlar om att komma igång med sina ambitioner och drömmar. Eleverna får fundera kring sina inre och yttre motivationsfaktorer inom olika delar i livet. Här lyfts även träning i att våga tycka och tänka annorlunda än andra, samt att hantera misslyckanden.

När det finns trygghet och studiero så skapas också goda förutsättningar för att samarbeta mer, lära sig, ta sig an utmaningar och bidra till sin egen och andra utveckling. Arbetsmaterialet, som i sin helhet består av sex avsnitt, har även i syfte att väcka framtidstro och ambitioner hos eleverna samtidigt som de får en stund att tänka på och drömma om sin framtida jag men även inte glömma att ta vara på nuet.

Är du nyfiken på fler resurser som passar väl i terminsstarten så sök på “skolstart”. Då finner du massor av övningar kring tillhörighet, samarbete och fina förutsättningar. Vill du komma direkt till Malmö delars framsida, följ länken.

Nu kör vi igång!

Annika och Lena

Redaktörer på Malmö delar