Lärmiljö och värdegrund – två grundförutsättningar för lärande!

Symboler för lärmiljö och värdegrund
En god lärmiljö och en tydlig värdegrund skapar goda förutsättningar för lärande och språkutveckling.

Inget lärande utan trygga elever som vet vilka ramar som gäller vilket skapar en känsla av kontroll. Inget lärande utan en lärmiljö som ger möjlighet att hålla sin uppmärksamhet på rätt ställe. Inget lärande utan trygghet att våga fråga, våga göra misstag, säga fel och veta vad som gäller. Alla lärmiljöer bygger på en rad olika förutsättningar och denna vecka fokuserar vi på två av grundbultarna, nämligen värdegrund och lärmiljö.

Lärmiljö

Två välbesökta resurser kring lärmiljö bjuder Joanna Lundin på. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor och ger här tips kring arbetsro och struktur med utgångspunkt i ”Arbetsro och magiska 7:an”. I Här har du ditt klassrum! får du förslag för att göra klassrummet så tillgängligt som möjligt för att skapa en trygg plats där alla får rum.  

Värdegrund

Att ha ett ordförråd för känslor är en viktig del i att kunna förstå, uttrycka och bemöta sina egna och andras känslor. Med upplägget i resursen Känslor och värdegrundsarbete  får eleverna möjlighet att identifiera och definiera olika känslor och värdegrundsord. Eleverna ökar medvetenheten om egna och andras känslor och de blir bättre på att lösa konflikter.  

För att öka klassens arbetsro och elevernas förmåga att anstränga sig mer samt utveckla elevernas sociala förmåga att vara omtänksamma och schyssta mot varandra finner du i “Värdegrund” tre lektioner kring hur du kan jobba aktivt mot detta.

Vill du hjälpa eleverna i deras relation på nätet rekommenderar vi Klassens regler på nätet som fokuserar på diskussioner kring förhållningsregler på nätet och att klassen tillsammans kan enas om regler som gäller i denna värld.

Lärmiljön och värdegrunden hänger tätt ihop och utan den ena haltar lärandet så besök gärna Malmö delar för mer inspiration och idéer.  

Vi önskar er en härlig vårvecka!

Annika och Lena

Redaktörer på Malmö delar