Läroplanen – förskoleklassens tredje del

Skolverket har under våren publicerat webbinarieserier kring de nya delarna i läroplanen för förskoleklassen. Vad betyder den nya delen i läroplanen för förskoleklassen? Hur väl förtrogen är du i läroplanens tredje del och dess innebörd?

Har du ännu inte lyssnat på webbinariet om förskoleklassen gå in och lyssna på Helena Ackesjö, som är universitetslektor vid Linnéuniversitetet. I filmen förtydligas förskoleklassens uppdrag.

Helena Ackesjö belyser vikten av att vara en reflekterande lärare, vilket också är något som jag vill lyfta fram. Vad innebär det att vara en reflekterande lärare för dig? Att verkligen reflektera innebär för mig ett kollegialt lärande. Att få möjlighet att tillsammans i kollegiet reflektera, byta tankar och utveckla idéer är en viktig del i den kollegiala utvecklingsprocessen, vilket även stärker gruppens profession. Att gemensamt få reflektera kring:  Hur ser arbetet ut idag i förskoleklassen? Vad är vårt mål? Vad är det eleverna ska arbeta med och vad är syftet? Hur går vi vidare?  Vad är vårt nästa steg? Vad behöver vi fortsätta utveckla? När eleverna lämnar förskoleklassen, vad tar de med sig?

I skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) skrivs följande:

Då undervisningen främst är aktivitetsplanerad och de övergripande målen inte är synliggjorda, leder det ofta till att undervisningen drivs framåt utan något klart uttalad mening för eleverna – det vill säga vart eleverna är på väg i sitt lärande.

En intressant tanke, vart är eleverna på väg i sitt lärande och hur synliggörs det?

Text: Caroline Palmgren

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.