Lärorik insats på Rörsjö-Zenithskolan!

Pedagoger och elever sitter i varsin ring vända mot varandra.

Under hela terminen har vi arbetat med eleverna och pedagogerna parallellt. Utifrån bland annat workshops om konflikter, relationer, trivsel och trygghet utmynnade det i en så kallad ”Speed-dating” mellan elever och pedagoger utifrån frågor om detta och hur de kan förstå varandra bättre. Magin på ”Speed-datingen” spreds i rummet och möten var så äkta och lärorika. Utvärderingarna från eleverna visar att majoriteten upplever att insatsen haft en positiv inverkan på skolgången och klimatet i klassrummet samt att relationerna med de vuxna förstärkts. Detta intygar även skolpersonalen i sin utvärdering varav några svar på utvärderingsfrågor följer nedan.

Vårt arbete på Rörsjö-Zenithskolan kommer troligtvis att fortsätta men denna gång blir det mer fokus på värdegrundsarbetet. Vi ser fram emot samarbetet!

Vi tackar er för givit oss möjligheten och massa kärlek skickar vi till modiga elever och pedagoger som vågat förändra. Vi hörs och ses inom kort!

Stapeldiagram som visar nöjdhet.

Text: Jassim Ahmadi