Läshundar och poesi på Teach-/BibMeet

Kvinna föreläser.

Självkänsla är en betydelsefull ingrediens för att kunna utvecklas. Antingen det handlar om en sjuåring som vill bli en duktig läsare eller en högskolelärare som vill bli bättre på att undervisa.

Hur man stärker självkänslan var något som ständigt återkom hos talarna vid Teach-/BibMeet på Malmö högskola Orkanen. Och att det finns många vägar att gå fick vi sannerligen bevis på under eftermiddagen. Vi serverades en varierad kompott av intressanta och inspirerande tips av de 11 talare som anmält sig.

Det var cirka 30 skol-, lärar- och högskolebibliotekarier som samlats för att under lättsamma och avslappnade former ta del av varandra erfarenheter. Jessica Zaar från Malmö högskola och Barbro Hallberg, Pedagogisk inspiration Malmö, hälsade välkomna och gladdes åt att ett samarbete där olika kompetenser blandas, kunnat komma till stånd.

Ett TeachMeet är ett organiserat, men informellt möte där deltagarna kort delger varandra något som kan vara värt att sprida vidare, berättade Barbro.

Och sedan var det  bara att köra igång med talarna.

Läshundar och poesi

Först ut var Jörgen Persson, lärarbibliotekarie på Mellanhedsskolan. Han provar just nu ett något annorlunda grepp för att hjälpa elever som fastnat i sin läsning. Idén med läshundar kommer från USA, men börjar sprida sig i Europa. Det handlar om att använda hundar som ett stöd för eleven. Djur har en lugnande inverkan på många barn och att läsa högt för hunden upplevs av barnet som kravlöst.

Jörgen ville gärna testa och tog kontakt med Helene Ehriander, vid Linnéuniversitetet, som fått åtta miljoner i stöd för att driva ett projekt med läshundar. Helene hade dock inte tid att hjälpa Jörgen, varvid att han istället vände sig till Karin Bengtsson, naturpedagog vid Pedagogisk inspiration Malmö. Tillsammans med Matilda Ström från Hundhuset har de precis påbörjat ett försök med läshundar i en 2:a på Mellanhedsskolan. I parken utanför skolan tränar barnen på att möta en hund, att ge och ta instruktioner och behålla sitt lugn

Alla skolämnen är involverade. Till exempel pratar man om hur hunden använder sina sinnen och jämför med människan. En av Jörgens uppgifter har varit att bokprata om hundar och språkutveckling kommer att vara en central del i arbetet. Genom berättandet stärker barnen sitt språk och lär sig nya begrepp. Glädjen att få vara tillsammans med djur går inte att ta miste på och det underlättar naturligtvis inlärningen.

Flera olika hundar används för att inte det ska bli för tröttande för djuren. Den stora stjärnan är Bosse, berättar Jörgen och sätter upp en bild på en charmig blandrashund. Bosse är skolad att användas både i vården och för barn med funktionshinder och figurerar minsann både i press och på sociala medier. Bosse is the star!

 Linnea Eriksson är bibliotekarie på Malmö latinskola men också poet. Där arbetar hon med skrivarverkstad i en gymnasiesärklass. Eleverna har fått arbeta både med andras dikter och att producera egna.

Kvinna föreläser.
Linnea Eriksson berättar om diktskrivande med gymnasiesärelever

 

Första lektionen inleder Linnea med att läsa poesi av Sapfo och eleverna ska sedan rita vad de tänker på. Linnea ger tydliga instruktioner hur man kan tänka när man skriver om bilder. Nästa gång de möts är det dags att prova att skriva själv. Uppgiften är att med hjälp av tilltalande ord skapa nya konstellationer och sätta samman dem till en dikt.

Skapandet sker till stor del i grupp. Eleverna får till exempel spåna om vad poesi är och analysera kända poeters dikter. Gemensamma dikter skapas med hjälp av en tärning som bestämmer hur många ord per rad som får användas. Linnea har även läst upp en av sina egna dikter. Dikten klipptes isär och eleverna fick omskapa den ungefär som man gör med kylskåpspoesi.

Linneas dikt gjorde stort intryck på eleverna och medverkade säkerligen till att deras egna dikter blev så bra. De flesta läste upp sina dikter inför kamraterna och det märktes att de var stolta över det de åstadkommit. En flicka som sällan vågar säga något, framförde till och med sin dikt framför klassen och det är väl ett gott bevis på hur eget skapande kan vara utvecklande. Linnea, med sitt lugn och sin naturlighet, imponerade även på oss och det är roligt att höra att skolor vågar ta vara på de resurser som finns på skolan.

Självkänsla för gammal och ung

Kvinna framför projicerad presentation.
Ewa Stenberg, bibliotekarie på Malmö högskola

Att uppmuntra och peppa elever till bättre självkänsla är något av en ledstjärna för Monique Ghoce, på Värner Rydénskolan. Monique har nyligen flyttat från Stockholm för att ta över som skolbibliotekarie och hon räds inte ansvaret. Skolan har varit mycket omskriven på sista tiden, då det förekommit konflikter och bråk bland eleverna.

– Jag vill visa att det finns många duktiga elever på skolan, för det kommer inte fram. Biblioteket är en naturlig plats att göra det på. Jag håller just nu på att lära känna barnen och det gör jag genom att inte hållet biblioteket öppet för alla, utan släppa in några elever i taget. Jag har ett gäng som är väldigt skrivsugna och planen är att vi ska göra en webbtidning. Podradio är redan på gång och barnen ska agera programledare, reportrar och producenter. Jag vill att de ska ha något konkret att visa upp. Det blir ett sätt att tvätta bort stämpeln Värner Rydénunge som de här barnen bär med sig. Då tror jag att lärandet kommer igång av sig själv.

Det är inte bara barn som  kan tappa sugen. Det händer även vuxna. Ewa Stenberg från Malmö högskola berättade om en form av kollegialt lärande som används på högskolan för att förbättra den egna undervisningen. Metoden kallas Reflekterande undervisning och utgår från ett formulär som man fyller i efter varje undervisningstillfälle. Där noteras till exempel hur tekniken fungerat, hur gruppdynamiken varit, vad som fungerat bra och vad man vill ändra till nästa gång.

Med formuläret till hands träffar läraren sedan en coach och en observatör. Coachens uppgift är att ställa öppna frågor och att på olika sätt hjälpa den coachade att reflektera över hur undervisningen funkat. Observatören ska vara tyst och lyssna noggrant för att kunna beskriva vad som händer. Efter tio minuter bryts samtalet med den coachade. Coachen och observatören har en kort överläggning där observatören kan tillföra vad hen noterat. Samtalet leder förhoppningsvis fram till att den coachade kan komma till klarhet med vilka förbättringar som eventuellt behöver genomföras.

Fyra röster från Teach-/BibMeet som belyser ett tema utifrån väldigt olika utgångspunkter. Men det finns mer att hämta. Läs vad några av de andra talarna bidrog med i nästa blogginlägg, som kommer inom kort.

Talarna:

Pernilla Fröjdh, Malmö högskola – Högskolans samarbete med Pauliskolan

Linnea Eriksson, Malmö latinskola – Poesiverkstad med gymnasiesärelever

Ewa Stenberg, Malmö högskola – Coachning för reflekterande kring undervisning

Barbro Hallberg, Pedagogisk inspiration Malmö – Skärminspelningsverktyget Screencast-O-Matic

Monique Ghoce, Värner Rydénskolan – Stärka elevers självkänsla genom skolbiblioteket

Jessica Zaar, Malmö högskola – Reflective teaching

Devin Andersson, Sorgenfriskolan – Rollspel för språkutveckling

Jenny Magnusson, Malmö högskola – Tidslinjer över undervisning

Berit Wijk och Annie Gäre Hejll, St Petri skola – Bulltips

Alba Lira-Morel, Videdalsskolan – Förmedla elevers kunskap med digitala verktyg

Jörgen Persson, Mellanhedsskolan – Läshundar (är inte med på filmen)

Vill du se och höra alla talare kan du göra det här:

Text: Maria Lindroth
Foto: Marina Walker

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.