Lässtrategier

Vi har nu kommit igång med olika lässtrategier i klassen. Första lektionstillfällena valde jag att börja med en bok som de flesta elever känner igen, nämligen Rödluvan. Anledningen till det var att jag ansåg att det var bra att börja arbeta kring en bekant text när man skulle presentera ett nytt och annorlunda sätt att bearbeta skönlitteratur. Vi hade dessa lektioner i halvklass och det var så spännande att upptäcka och jämföra elevernas olika tankar i de båda halvklasserna. Första lektionstillfället fokuserade vi på Spågumman Julia, nästa tillfälle på Frågeapan för att därefter fortsätta med Fröken Detektiv. Jag bifogar det eleverna kom fram till vid de två första lässtrategierna, nämligen Spågumman Julia och Frågeapan. Mina reflektioner från dessa lektioner var att eleverna direkt blev oerhört engagerade i uppgiften. De kom med många olika förslag, de lyssnade noga på varandra och de lärde även mycket av varandra. Det var så roligt att se hur de interagerade med varandra. Det var inspirerande, härliga och språkutvecklande lektioner.

Text: Gunilla Holmqvist