Låt eleverna granska likabehandlingsplanen!

Omslag till The plan.

Under de senaste två åren har vi jobbat med många malmöskolors likabehandlingsarbete på alla nivåer: Med skolledning, personal och elever. Ett ständigt återkommande problem är hur en på ett praktiskt sätt ska kunna involvera eleverna i likabehandlingsarbetet. Vi har såklart flera tips att komma med, men just en sak som vi tycker är extra viktig är att ge eleverna verktygen att själva granska sin skolas likabehandlingsplan.

Därför har vi tagit fram folder Show Me The Plan: Granska din skolas likabehandlingsplan. Det är en 11-punktguide för elever att gå igenom om skolan lever upp till de grundläggande lagkraven i likabehandlingsplanen, samt mallar för både brev till rektorn och debattinlägg för lokaltidningen för att uppmärksamma om den inte gör det (spoiler: oftast gör den inte det!)

Nu kan din skola få chansen att sätta press på sig själv genom att beställa vår lilla folder (på endast 14 sidor) och involvera era elever i att granska likabehandlingsplanen. Beställningar görs på korta.nu/nbrmaterial där ni även kan beställa projektets övriga material: Show Me The Plan-rapporten som 11-punktsguiden grundar sig i och ”Den Stora Antirasistiska Elevgruppsguiden”, som är en metodbok ideella aktörer för att driva antirasistiska elevgrupper på skolor, men som också är fantastiskt bra för lärare som vill arbeta med sina elever på t ex mentorstimmarna och lektionerna!

Text: Normbrytande rättigheter