Litteratur: Entreprenöriell pedagogik i skolan

Bokomslag med bronsbyst i profil

Bokomslag med bronsbyst i profil.Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande.
av
Åsa Falk-Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler, Gudrun Svedberg.
Liber 2011

Om författarna: Författarna är samtliga verksamma vid Umeå universitet och knutna till området Företagsamt lärande och Entreprenöriell pedagogik.

Målgrupp: Boken riktar sig till blivande lärare, redan yrkesverksamma lärare och till rektorer i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer om boken här.

Mina reflektioner kring boken: Boken är mycket intressant och lättläst. Den resonerar kring flera frågor som dyker upp i samand med entreprenörsskap i skolan såsom: Är entreprenöriellt lärande i skolan en fluga? Handlar det om att marknadskrafterna vill ta sig in i skolan. Är entreprenörsskap något medfött eller är det något som man kan lära sig? Jag tycker att boken lyckas vidga perspektiven och sätta entreprenrösskap i ett större sammanhang. Det finns också tydliga kopplingar till den kunskapssyn som finns i vår läroplan Lgr11. Jag kan verkligen rekommendera boken om man vill sätta sig in i vad Entreprenöriellt lärande i skolan innebär.

Charlotte Christoffersen
Centrum för Pedagogisk Inspiration