Lotta Bohlin – Tala som TED

Lotta Bohlin.

Lotta Bohlin arbetar som lärare på Årstaskolan i Stockholm. Hösten 2013 startade hon ett arbete tillsammans med elever i åk 5 som handlade om konsten att tala. Eleverna lyssnade på tal, skrev egna tal och övade och övade inför den stora presentationen. Tack vare ett publikt skolarbete har elevernas tal spritt sig över hela landet och nu har andra elever fått chansen att #talasomTED Lotta berättar om arbetsprocessen tillsammans med eleverna och hur berättelserna har berört människor i och utanför skolan. Och hur detta har påverkat eleverna. Läs mer på http://talasomted.se

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna till Lotta på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 8.15-10.00 på Malmö latinskola eller kl 12.45-14.30 på Pauliskolan.