Lyckad elevdemokratidag 2017!

Elever räcker upp handen inne i den stora konferenslokalen.

Varje år träffas ungefär 100 barn från olika skolor i hela Malmö för att få en chans att tillsammans påverka sin utbildning utifrån begrepp som ”Delaktighet” ”Inflytande”. Tanken är att barnen ska lära oss vuxna vad de tycker och tänker om sin utbildning samt får vi alla fundera på hur demokratisk utbildningen är på vår skola. Tillsammans med våra fantastiska kollegor från Pedagogisk Inspiration hade vi äran att ta fram denna vackra dag med mycket hjälp av eleverna. I slutet av dagen fick eleverna träffa skolledarna, grundskoledirektören och kommunalråd för skola och utbildning för att ställa dem frågor om dagens skola. Oförglömlig dag och stort tack till alla kloka och fina elever!

Åtta personer i svarta t-shirtar.

Text: Jassim Ahmadi