Malmö certifierar sina första grundskolor och delar ut utmärkelsen Digital skola för första gången någonsin!

Sittande personer lyssnar på en föreläsare.
Lärtillfälle 5 i certifieringsprocessen på Internetstiftelsens Goto 10 Malmö. Foto: Martina Soomro
På fredag den 3 juni certifierar Malmö de första grundskolorna och delar ut utmärkelsen Digital skola. Nu kan du delta i en del av upplägget online i en livesändning med föreläsning, panelsamtal och prisutdelning kl. 11-12.

Livesändningen inleds av Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen och en kort föreläsning om digital kompetens i skolan och Digitala lektioner. Därefter blir det ett panelsamtal med rektorer, lärare och IT-pedagoger från Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan och Oxievångsskolan, som har deltagit i certifieringsprocessen. Samtalet leds av Maria Stellinger Ernblad, avdelningschef för Utvecklingsavdelningen. Avslutningsvis delar vår grundskoledirektör Peter Lindberg ut utmärkelsen Digital skola till de tre skolorna. I slutet av eventet bjuds det dessutom på några hemliga gäster samt en överraskning!

Anmäl dig här för att få en länk till livesändningen!

Grundskoleförvaltningens certifieringsprocess syftar till att certifiera skolor, som har uppnått en viss nivå i sin användning av digitala verktyg, som digitala skolor. Processen är kopplad till grundskoleförvaltningens strategiska ramverk Varje elevs bästa skola och bygger på kriterierna i handlingsplanen Varje elevs bästa skola – digital certifiering, som är grundskoleförvaltningens verktyg för att stödja skolornas arbete med digitalisering.

Skolorna är redo för certifiering när det digitala skattningsverktyget visar att skolan nått nivån Trygg. Detta innebär att skolan har gett eleverna förutsättningar att kunna uppnå en hög adekvat digital kompetens för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Certifieringsprocessen ska inte ses som ett slutmål, utan istället vara början på ett förändrat förhållningssätt när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter i skolans verksamhet.

Under det senaste halvåret har Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan och Oxievångsskolan deltagit i certifieringsprocessen med målet att certifiera sig som digitala skolor. När de tre skolorna gick in i certifieringsprocessen i höstas hade de alla kommit långt i arbetet med att öka kvaliteten i undervisningen med digitalisering som katalysator.

Certifieringsprocessen 2021-2022 har präglats av ett kollegialt lärande, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett systematiskt kvalitetsarbete. Under de fem lärtillfällena har deltagarna delat med sig av framgångsfaktorer och goda exempel på arbetet med att förstärka elevernas lärande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Skolorna har även fått ta del av aktuell forskning i och med samarbetet med våra vetenskapliga utvecklingsledare Jens Ideland och Karin Ollinen.

Nu lämnar de tre skolorna processen och tar med sig en utvecklingsplan för sitt fortsatta arbete med en beskrivning av vilka effekter av arbetet med digitalisering som de önskar se i sin verksamhet för de kommande tre åren med en koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.