Malmö Megafon 2018 – Filmfestival av unga för unga

Affisch för Megafon.
Anakin Lindh

Malmö Megafon gör ungas röster hörda! Den 22 maj tog 8 skolor chansen att dela med sig av sina filmer på biograf Panora.

8 skolor tog under vårterminen 2018 chansen att arbeta med film på sin skola, 8 tävlande filmer kom in till Malmö Megafon 2018. Filmer gjorda utifrån temat Parallella verkligheter. Lika/olika och unika! Förutom de 8 tävlingsfilmerna som var gjorda av elever i årskurs 7-9, hade två bidrag inkommit från de yngre åldrarna samt ett internationellt bidrag från Buenos Aires, dessa filmer visades under festivalen out of competition.

Vinnande film i Malmö Megafon 2018; Hotel California, Backaskolan.

Malmö Megafon 2018 är ett evenemang som anordnas av barnkulturenhetens filmpedagoger i samarbete med Backaskolan och Hermodsdalsskolan. Överenskommelsen var – Backaskolan och Hermodsdalsskolan har i uppdrag att arrangera filmfestivalen, barnkulturenhetens filmpedagoger har i uppdrag att arbeta med de bokade skolorna och få in film som kan visas på biograf Panora den 22 maj. Självklart har det från januari till maj tillkommit en hel del andra uppgifter däremellan, men det var där vi började.

Evenemanget blev bokningsbart i Kulturkartan i januari 2018. De skolor som bokade en filmpedagog från barnkulturenheten, åtog sig att skicka in en film till Malmö Megafon som representerade deras skola. Från varje skola utsågs det även två elever som representanter i Malmö Megafons egen filmjury, som hade till uppgift att se tävlingsfilmerna och individuellt rösta fram den vinnande filmen för Malmö Megafon 2018.

Det är inte helt enkelt få tid för två skolor som ligger långt från varandra på kartan att ses, men vi lyckades. Arena 305 blev vår mötesplats, där arrangörsgruppen från Hermodsdalsskolan och Backaskolan arbetade med att ta fram förslag på- och färdigställa de olika delar som vi tyckte skulle ingå i vår filmfestival, ett entreprenöriellt lärande som utgår från att eleverna arbetar självständigt och tillsammans med arbetsuppgifter som stimulerar till kreativitet och nyfikenhet att vilja pröva nya idéer och omsätta dem i handling. Ett av målen var att eleverna upplevde att vi ägde evenemanget tillsammans, med möjlighet att ta plats i det offentliga rummet med erfarenhet av att göra sin röst hörd, bli lyssnad på och kunna lyssna på andra.

I salong 1 på biograf Panora den 22 maj sitter elever från 8 skolor som representerar hela Malmö – från norr till söder, från öster till väster. I deras filmer syns spår från vårt fantastiska Malmö och från de skolor de går på. Malmö Megafon är gränsöverskridande! Det är starkt och det är häftigt att göra film och sedan få se den film som valts ut att representera sin skola, tillsammans med andra elever. Det är ett lärande i sig, att dela med sig av ens eget arbete och se andras.

För er som missade chansen 2018. Håll ögonen öppna för Malmö Megafon 2019, platserna släpps under hösten 2018.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.