Malmöpedagoger på väg mot Google-certifiering – fokus på tillgänglighet i Google Dokument

Emojis kan användas som bildstöd i Google Dokument

Idag genomfördes det andra utbildningstillfället i vår utbildningsserie Google certifierad pedagog Malmö stad. Fokus denna gång var på tillgänglighet i Google Dokument och hur vi kan inkludera alla elever i undervisningen med hjälp av olika inbyggda funktioner. Bland deltagarna finns pedagoger från grundskolans alla stadier.

Utbildaren Sebastian Näslund började med att gå igenom de grundläggande funktioner i Google Dokument. Hur man skapar ett dokument, delar det med andra personer, lägger till kommentarer och ger feedback till elever, använder funktionen förslag, skapar en kopia av ett dokument, infogar en tabell, använder utforskaren för att hitta och infoga bilder och samtidigt få en källhänvisning till dem och hur vi kan följa elevernas skrivprocess och se vem som har skrivit vad med hjälp av versionshistoriken. 

Sebastian Näslund visade även hur vi ändrar typsnitt, som till exempel Lexend för extra läsbarhet, hur så kallade smarta chip eller brickor kan skapa en rullgardinsmeny eller en checklista, hur emojis kan utgöra bildstöd, hur man spara ner ett Google Dokument som en pdf, översätter ett helt dokument till ett annat språk samt hur vi kan skriva med rösten med hjälp röstinmatning och använda olika mallar. Olika funktioner som kan öka tillgängligheten och underlätta för alla elever när det handlar om att förstå vad som ska göras i en uppgift, checka av vad som är klart och se hur mycket som är kvar och få hjälp till mer struktur på skolarbetet.

Under utbildningspasset fick deltagarna även möjlighet att genomföra olika moment på egen hand och checka av sina kunskaper i ett Google Formulär.

Varje utbildningstillfälle spelas in och publiceras på webbplatsen Google certifierad pedagog Malmö stad. Där finns även klassrumsexempel och ämnesförslag kopplade till Lgr22 att inspireras av.

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent!

Anmäl dig här!