Malmöelever representerar Sverige på BETT

Skärmavbild av hackaton.

Malmö står som koordinatorer för Sverige åt Skolverket i det nordiska projekt som heter Nordic CRAFT som varar från nu fram till april 2020. CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinkers och är från början ett danskt initiativ där de har gett elever möjlighet att arbeta med verkliga problem/utmaningar som kan vara antingen lokala nationella eller globala (eller allt).

Eleverna får ta reda på fakta kring den utmaning de ska arbeta med, arbeta fram en ide i sin grupp, skapa en prototyp och genom att ge feedback till varandra. Lärarna ger eleverna feedback utifrån en modell som är inspirerad av ITL:s 21st Century Learning Design framtagen av Deirdre Butler. I Danmark har man sett att elevernas motivation att lära har ökat, de aktiverar sig mer och samarbetar väldigt bra när de skapar sina innovationer tillsammans när de arbetar med CRAFT. De kan även tävla med sina innovationer i Danish National Championship i “DM i Digital skills”.

Det har nu skapats ett Nordiskt projekt Nordic CRAFT som stöds av Nordiska ministerrådet där elever från våra nordiska länder kommer att få möjlighet att arbeta tillsammans utifrån modellen med reella utmaningar och den plattform som ska användas till detta är eTwinning som genom sin plattform erbjuder möjligheten att dela ideer, skapa tillsammans, samla all dokumentation för alla att ta del av. Detta projekt ska pågå under hela 2019 och fram till våren 2020.

 

Det nordiska projektets Kick-off blir på Nordic@BETT i London där en grupp elever på tre elever från vart land kommer att tillsammans berätta mer om hur man kan arbeta med CRAFT. Länderna som kommer att delta där är: Danmark, Sverige, Åland, Finland, Norge, Grönland, Island. Från Sverige är det tre elever från klasserna 6A och 6B på Apelgårdsskolan som representerar Sverige och projektet i London tillsammans med de andra eleverna också såklart. Här kommer alla eleverna att berätta om hur de redan har arbetet med en reell utmaning under en hel eftermiddag. Denna utmaning var: Fight boredom in the classroom. Eleverna fick arbeta hårt med att sätta sig in i problemet, finna lösningar tillsammans, skapa en eller flera lösningar och sedan presentera dem i en film. Dessa filmer ska nu utvecklas genom feedback från de andra länderna och för Sveriges del så ska de arbeta tillsammans med Grönland i detta arbete. Filmerna, lösningarna, projektet och projektets fortsättning kommer sedan att presenteras på Nordic@BETT.

 

Här kan ni läsa mer om CRAFT och vad som händer på BETT.

 

https://stil.dk/aktuelt/uvm/2018/dec/181217-nordic-bett-samarbejde-innovation-og-teknologiforstaaelse-i-grundskolen

 

Alla kan gå med i Nordic CRAFT! Låter det intressant? Vill du veta mer? Kontakta Annie Bergh, som är koordinator för Sveriges räkning. annie.bergh@malmo.se

 

Låt oss tillsammans skapa kreativa avancerade framtida tänkare!