Malmöpedagoger på väg mot certifiering – fokus tidsbesparing via Google Kalkylark

Google Kalkylark kan användas i undervisningen för programmering och spelutveckling.

Vid det sjätte utbildningstillfället i vår utbildningssatsning Google certifierad pedagog Malmö stad hade vi den stora glädjen att ha Kim Nilsson, kungen av kalkylark, som utbildare. Kim älskar Google Kalkylark och för honom är det ett verktyg för att behandla en massa information, som olika sorters listor med en stor mängd data. Google Kalkylark hjälper honom att jämföra olika listor och manipulera data. Han skapar och sparar även egna formler för något han vill kunna göra i ett kalkylark.

Google Kalkylark innehåller alltså en hel del funktioner som både kan spara tid och effektivisera det dagliga arbetet  Kim började med att visa hur vi hittar och kommer igång med Google Kalkylark och hur vi sedan navigerar i tjänsten. Vi tittade på ikonerna i menyraden samt hur kolumner och rader samverkar som en slags karta. Vi fick se hur vi kan göra för att filtrera ut data och använder olika formler för att exempelvis summerar, storleksordna och räkna ut något i procent.

Vi fick också en grundlig genomgång i hur vi skyddar celler eller ett helt arbetsblad, versionshistorik, samt infogar kryssrutor i celler, skapar en rullgardinslista och lägger in kommentarer. Kim visade att det går att starta ett Google Meet direkt från ditt kalkylark och hur vi gör för att få tillgång till utökad funktionalitet i Google kalkylark genom att lägga till tillägg. Därefter fick vi en genomgång av hur vi på ett enkelt sätt skapar ett diagram, lägger det i ett separat blad eller infogar det i ett Google Dokument. Vi fick se hur vi kan lägger till en alternativ text i ett diagram för att se till att det går att läsas upp.

Avslutningsvis berättade Kim hur vi gör för att skapa olika filtervyer för att sortera ut och visa en viss data i en större mängd data, vad villkorsberoende formatering är och hur vi kan använda oss av det för att exempelvis få fram vem som har angett ett visst svar och för att exempelvis jämföra elevers resultat vid olika testtillfällen. Vi tittade på datavalidering och hur vi kan färga flikar och celler för att det ska bli lättare att läsa av en stor mängd information. 

I vanlig ordning fick deltagarna prova på att genomför ett antal övningar under utbildningspasset.

För att knyta an till Lgr22 så fick vi se hur Google Kalkylark kan användas i NO-ämnena för digital dokumentation av fältstudier. I slutet visades ett antal olika tips och trix och goda exempel för hur Google Kalkylark även kan användas i undervisningen i ämnena bild och teknik med pixlar, programmering och spelutveckling.

Varje utbildningstillfälle spelas in och publiceras på webbplatsen Google certifierad pedagog Malmö stad. Där finns även klassrumsexempel och ämnesförslag kopplade till Lgr22 att inspireras av.

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent! Anmäl dig här!

Du kan även utgå ifrån det samlade utbildningsmaterialet för att genomföra en utbildningsinsats för dina kollegor på din skola vid ett annat tillfälle.