Malmöpedagoger på väg mot Google-certifiering – nu är vi igång!

Utbildaren Sebastian Näslund visade hur vi kan söka efter filer som vi har tappat bort i vår Google Drive.

Nu är vår centrala kompetensutvecklingsinsats Google certifierad pedagog Malmö stad äntligen igång! Syftet med utbildningen är att öka våra pedagogers digitala kompetens när det gäller att använda Googles verktyg i undervisningen för att förstärka elevernas lärande. Målet är att öka andelen Google-certifierade pedagoger på nivå 1 ute på våra grundskolor.

Våra skolors självskattningsresultat visar på ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller pedagogiskt användandet av digitala lärresurser och digital assisterande teknik. Utbildningsinsatsen, som är ett samarbete med Google for Education och Advania, är ett led i att möta våra skolors behov.

Idag genomförde Gunilla Möller och Leonidas Papagianis från Advania det första utbildningspasset tillsammans med utbildaren Sebastian Näslund. Temat för dagens utbildning var Samarbete och lagring i Google Drive, men berörde även det digitala medborgarskapet, som ju både är en del av innehållet i utbildningsmaterialet för Google certifierad pedagog nivå 1 och finns med i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Då utbildningsserien ska ha en tydlig koppling till Lgr22 så lyftes även det centrala innehållet för engelska för årskurs 7-9 och Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion in som ett exempel:

“Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.”

Under utbildningspasset fick deltagarna både en grundläggande genomgång av hur Google Drive och Delade enheter är uppbyggda och fungerar. Deltagarna fick arbeta praktiskt och genomföra olika uppdrag, som till exempel prova på att skapa mappar och dela dokument, namnge, dela och färga mappar, stjärnmärka dem, skapa genvägar, ladda upp och konvertera uppladdade filer samt hitta borttappade filer. Deltagarna fick även ta del av några tips och tricks kring lagringsutrymme, hur man kan organisera och städa i sin Google Drive och hur pedagoger och elever kan arbeta offline i Google. Avslutningsvis fick alla testa av sina kunskaper med hjälp av några exempelfrågor liknande de frågor som kan dyka upp på certifieringsprovet.

Allt utbildningsmaterial samlas på en webbplats gjord i Google Sites så att det ska vara möjligt att ta del av allt innehåll även i efterhand.

Nästa utbildningstillfälle är onsdagen den 31/8 och kommer att handla om Tillgänglighet i Google Dokument. 

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent!

Anmäl dig här!